Kviečiame į atvirą paskaitą: „Statistinių duomenų ir sociologinių tyrimų rezultatų teisingos interpretacijos ir iškraipymo problema“

Atvira paskaita „Statistinių duomenų ir sociologinių tyrimų rezultatų teisingos interpretacijos ir iškraipymo problema“ birželio 8 d. 15.30 val., salėje nr. 406 Balstogės universiteto filialas, Ekonomikos-Informatikos fakultetas, Kalvarijų g. 143 Pranešėjas – prof. dr. Boguslavas Gruževskis Maloniai kviečiame į dar vieną Europos žmogaus teisių fondo organizuojamą paskaitą. Paskaitą, kurią padėjo organizuoti Lietuvos lenkų mokslininkų asociacija, skaitys…

Details

Kaip Europos Taryba gali padėti tautinėms mažumoms?

Kovo 3 diena, eilinės paskaitos „Pagerinti žmogaus teisių tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisėje“dalyviai praturtino savo žinias apie žmogaus teisių apsaugą Europos Tarybos sistemoje. Į Paskaitą, kuri vyko Balstogės universiteto filiale Vilniuje atvyko keliasdešimt susidomėjusių šia tema klausytojų. Paskaitos metu pabrėžta, kad 1949 metais Europos šalys pripažino, kad vienas iš pagrindinių tikslų jų bendradarbiavimui ateityje…

Details

Europos žmogaus teisių fondas siunčia tris peticijas į Briuselį

fot.EFHR

Europos žmogaus teisių fondas Europos Sąjungos struktūroms – Europos Parlamentui ir Europos Komisijai – išsiųs tris peticijas prieš:

  1. asmens duomenų kaupimą  pagal etninės kilmės kriterijų
  2. tautines mažumas diskriminuojantį Švietimo įstatymą
  3. lenkų tautinės mažumos teisių ribojimą Lietuvoje (Tomaszo Snarskio skundo palaikymas, su peticija galima susipažinti tinklalapyje www.efhr.eu)

 

 

Details

Europos žmogaus teisių fondas įrodė, kad Lietuvos valdžios cituojami tyrimo rezultatai neatitinka tikrovės

Tik 3.9 proc. Lietuvoje gyvenančių lenkų savo neįsidarbinimo priežastimi įvardijo nepakankamą lietuvių kalbos mokėjimą. Darbo ir socialinių tyrimų institutas su buveine Vilniuje patvirtino Europos žmogaus teisių fondo prielaidą, kad Lietuvos valdžios cituojami tyrimo rezultatai neatitinka tikrovės.

 Š.m. kovo 24 d. Europos žmogaus teisių fondas kreipėsi į Darbo ir socialinių tyrimų institutą prašydamas išaiškinti netikslumus, esančius 2008 m. instituto atliktoje Vyrų ir moterų, priklausančių etninėms mažumoms, padėties darbo rinkoje tyrimo ataskaitoje. Šio tyrimo rezultatai buvo vienas iš pagrindinių argumentų Lietuvos Respublikos Seimui 2011 m. kovo 17 d. priimant naują Švietimo įstatymą, kuriuo Lietuvoje buvo susiaurintos tautinių mažumų teisės.

Details

Europos Žmogaus Teisių Fondas atskleidė manipuliavimą statistika

Kovo 24 dieną 2011 m. Europos žmogaus teisių fondas nusiusntė raštą i Darbo ir socialinių tyrimų institutą, esantį Vilniuje, prašydamas paaiškinti netikslumus, susijusius su 2008 m. atliktu vyrų ir moterų, priklausančių tautinėms mažumoms, padėties darbo rinkoje tyrimu.

Fondas savo rašte teigė, kad Europos Sąjungos Pagrindinių Teisių Agentūra savo 2010 m. raporte  (88 puslapyje)  cituoja Instituto tyrimo rezultatus. Juose yra minima , kad „Lietuvoje 42% tyrime dalyvavusių tautinių mažumų atstovų susidūrė su problemomis darbo rinkoje dėl nepakankamo lietuvių kalbos mokėjimo“. Šis teiginys tapo vienu iš argumentų seime priimant kovo 17d. naują Švietimo įstatymą dėl papildomų mokymų lietuvių kalba. Lietuvos Užsienio reikalų ministras A. Ažubalis savo konferencijoje 2011.02.22 irgi paminėjo Instituto tyrimo rezultatus.

Details

Europos žmogaus teisių fondas siekia išsiaiškinti, ar Lietuvos valdžia manipuliuoja statistika

2011 m. kovo 24 d. Europos žmogaus teisių fondas Darbo ir socialinių tyrimų institutui Vilniuje išsiuntė laišką, prašydamas paaiškinti 2008 m. instituto atliktų tyrimų apie etninėms mažumoms priklausančių moterų ir vyrų situaciją darbo rinkoje netikslumus. Fondas laiške paaiškino, kad Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra savo 2010 m. ataskaitoje (88 psl.) cituoja instituto tyrimų rezultatus. Remiantis…

Details

Kaip Europos Taryba gali padėti tautinėms mažumoms?

2010 m. lapkričio 23 d. projekto „Žinių apie žmogaus teises tarptautinėje teisėje ir Europos Sąjungos teisėje gilinimas“ paskaitos dalyviai sužinojo daugiau apie Europos Tarybos žmogaus teisių apsaugą. Į susitikimą Balstogės universiteto filiale Vilniuje susirinko keliasdešimt žmogaus teisėmis, ypač tautinių mažumų teisėmis suinteresuotų klausytojų. Susitikime buvo pabrėžta, kad 1949 m. Europos šalys pripažino, kad vienas iš…

Details

ESBO forume tautinių mažumų apsauga – politika

2010 m. gruodžio 1 d. tokią išvadą priėjo projekto „Žinių apie žmogaus teises tarptautinėje teisėje ir Europos Sąjungos teisėje gilinimas“ paskaitos dalyviai. Valstybių bendradarbiavimo sistema Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) forume yra paremta įsitikinimu, kad visoms organizacijos narėms pasiekus bendrą sutarimą bus užtikrinta jų taika ir saugumas, o primestos taisyklės praktikoje nėra veiksmingos. Dėl…

Details

Kodėl tautinių mažumų teisių apsauga yra svarbi ir reikalinga?

Tautinių mažumų teisių raidos etapai, dilemos, rinkiniai – apie šiuos ir kitus aspektus sužinojo pirmosios projekto „Žinių apie žmogaus teises tarptautinėje teisėje ir Europos Sąjungos teisėje gilinimas“ paskaitos dalyviai. Susitikimas vyko 2010 m. lapkričio 20 d. Vilniaus lenkų kultūros namuose, kur susirinko keliasdešimt klausytojų, suinteresuotų žmogaus, ypatingai tautinių mažumų teisėmis. Pristatant keturis kruvinus įvykius (Šventojo…

Details