VšĮ Europos žmogaus teisių fondas viešuosius pirkimus organizuoja vadovaudamasi LR viešųjų pirkimų įstatymu ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97).