Tarp EFHR parengtų lankstinukų rasi informaciją tokia tema, kaip pvz.  kalbinės teisės priklausančios tautinėms mažumoms Lietuvoje. Lankstinukas tema „Diskriminacijos uždraudimas – pažink savo teises” demonstruoja priežastis ir teisinius sprendimus kovoje su diskriminacija visuomeniniame gyvenime. Taip pat Fondas parengė lankstinuką, kuriame yra pateikta tikrai reikalinga kiekvienam darbuotojui informacija – „Pažink savo, kaip darbuotojo teises  – trumpas vadovas” – kur labai aiškiai apibrėžtos darbuotojo ir darbdavio teisės ir pareigos trimis etapais, o tiksliau: sudarant sutartį, darbo metu ir nutraukus darbo sutartį.  Lankstinuke „Originali asmenvardžių rašyba – pasinaudok savo teise” rasi dabartinės situacijos aprašymą Lietuvos valstybėje, kurioje galioja originalios asmenvardžių rašybos uždraudimas. Taip pat yra parengta trumpa instrukcija apie vardo/pavardės pakeitimo galimybes.

Be to,  taip pat yra dalinami lankstinukai apie Europos žmogaus teisių fondą, t.y. trumpa  apžvalga apie Fondo veiklą bei nuo jo įkūrimo pradžios įgyvendinamą Teisinės Pagalbos Centro projektą.

Kas yra neapykantos kalba?

Kas yra neapykantos nusikaltimas?

Atmintinė darbdaviams

Apie EFHR

Teisinės Pagalbos Centras

Originali asmenvardžių rašyba – pasinaudok savo teise

Diskriminacijos uždraudimas – pažink savo teises

Pažink savo, kaip darbuotojo teises  – trumpas vadovas

Atmintinė darbdaviams


EVS
EVS-flyer

Pažink savo teises


Europos Žmogaus Teisių Fondas (EFHR) – tai nevyriausybinė organizacija, sukurta kaip atsakas į žmogaus teisių bei tautinių mažumų teisių pažeidimus ir piktnaudžiavimus Lietuvoje. Fondas siekia pagerinti šią situaciją, skatinant asmenų lygybės principą,  pagarbą žmogaus teisėms bei tiesioginę teisinę pagalbą nuskriaustiesiems.

Reikėtų pripažinti, kad labiausiai nuo diskriminacijos gali nukentėti asmenys, neturintys pakankamai informacijos apie jiems priklausančias teises, savo teisių gynybos galimybes ir bendros situacijos apžvalgą. Būtent todėl fondas įsipareigoja informuoti Lietuvos visuomenę apie žmogaus teises ir antidiskriminacijos programą.

Fondo veikla apima ir lankstinukų parengimą asmenims, nesantiems teisės ekspertais žmogaus teisių ir tautinių mažumų teisių srityje, nežinantiems galimų teisinės apsaugos formų, jų pažeidimo atvejų, nacionalinių ir tarptautinių institucijų, į kurias galima kreiptis dėl pagalbos.

Tarp EFHR parengtų lankstinukų rasi informaciją tokia tema, kaip pvz.  kalbinės teisės priklausančios tautinėms mažumoms Lietuvoje. Lankstinuke „Nesidrovėk kalbėti gimtąja kalba” parodytos skirtingos teisinės situacijos, t.y. kokios kalbinės teisės Tau priklauso valstybinėse institucijose, teismuose ir kasdieniniame gyvenime. Lankstinukas tema „Diskriminacijos uždraudimas – pažink savo teises” demonstruoja priežastis ir teisinius sprendimus kovoje su diskriminacija visuomeniniame gyvenime. Taip pat Fondas parengė lankstinuką, kuriame yra pateikta tikrai reikalinga kiekvienam darbuotojui informacija – „Pažink savo, kaip darbuotojo teises  – trumpas vadovas” – kur labai aiškiai apibrėžtos darbuotojo ir darbdavio teisės ir pareigos trimis etapais, o tiksliau: sudarant sutartį, darbo metu ir nutraukus darbo sutartį.  Lankstinuke „Originali asmenvardžių rašyba – pasinaudok savo teise” rasi dabartinės situacijos aprašymą Lietuvos valstybėje, kurioje galioja originalios asmenvardžių rašybos uždraudimas. Taip pat yra parengta trumpa instrukcija apie vardo/pavardės pakeitimo galimybes. Eilinis lankstinukas, kuris esamoje politinėje padėtyje turi ypatingą reikšmę, tai „Kam yra adresuojamas nutarimas dėl dvigubų gatvių pavadinimų”, kuris atskleidžia, kaip kiekvienas savininkas, turintis dvigubas gatvių pavadinimų lenteles, turėtų pasielgti.

Be to,  taip pat yra dalinami lankstinukai apie Europos žmogaus teisių fondą, t.y. trumpa  apžvalga apie Fondo veiklą bei nuo jo įkūrimo pradžios įgyvendinamą Teisinės Pagalbos Centro projektą.

Visus lankstinukus galima rasti svetainėje www.efhr.eu arba gauti tiesiogiai EFHR buveinėje, adresu J. Dobkevičiaus g. 6, Vilniuje.

Siūlome perskaityti!

EFHR