Nauja Teisingumo Teismo procedūros reglamento redakcija

Europos žmogaus teisių fondas praneša, kad nuo 2012 m. lapkričio 1 d. įsigalioja nauja Europos Teisingumo Teismo procedūros reglamento redakcija. 1953 m. kovo 4 d. Reglamento struktūra iš esmės nebuvo keičiama, vis dėlto priimta keletą esminių pakeitimų.

Viena iš priežaščių, lėmusių reglamento pakeitimus, yra vis didėjantis skaičius prašymų priimti prejudicinį sprendimą, kas sudaro šiuo metu didžiausią nagrinėjamų bylų dalį Teisingumo Teisme. Tai reiškia Teismas siekia prisitaikyti prie jam pateiktų spręsti ginčų pokyčių.