• 2012/10/09

Fondas dalyvauja Europos Tarybos HELP programos mokymuose

Spalio 8 d. Seime vyko konferencija „Teisė į teisingą teismą: EŽTT ir Lietuvos jurisprudencija. Įvadas į Europos Tarybos švietimo programą teisininkams, teisėjams, prokurorams ir advokatams (HELP Programa)“. Konferencijos tikslas – Lietuvos teisininkų kompetencijos tobulinimas taikant žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos. Konferencijos organizatoriai – Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos advokatūra, Europos Taryba, Teisėjų taryba bei Lietuvos Respublikos prokuratūra.

Konferencijos metu Roberto Rivello, Europos Tarybos programos HELP vadovas kartu su Natacha De Roeck, projekto vadovė, supažindino dalyvius su deklaracija Brighton, o taip pat su programa HELP. Europos Tarybos HELP programa suteikia prieigą prie visos medžiagos dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, kuri gali būti naudojama mokymosi metu. Spalio 8 d.2012 m. pradėjo veikti šios programos nacionalinė internetinė svetainė lietuvių kalba. Europos Žmogaus Teisių Fondas su džiaugsmu praneša, kad jau spalio 12 d. taip pat pradės veikti internetinė svetainė lenkų kalba.

Europos Tarybos eksperto paskaita, buvusiojo EŽTT vyr. teisininko, Dovydo Vitkausko, „EŽTT 6 str.: teisingumo garantijos baudžiamajame procese” susilaukė didelio dalyvių susidomėjimo, kurį nuolat buvo galima matyti sprendžiant iš diskusijos metu užduodamų klausimų ekpertui.

Taip pat buvo aptarti EŽTT klausimai prieš Lietuvą bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. taikymas Lietuvos teismų praktikoje.

Antrą dieną (spalio 9) išrinktieji advokatai, advokatų padėjėjai bei NVO teisininkai dalyvavo nuotolinėse mokymuose, kuriuose galėjo susipažinti su Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos tinkamumo kriterijais, o taip pat skundų pateikimo procesu Europos Žmogaus Teisių Teismui. Interaktyvūs mokymai vyks iki2013 m. sausio pabaigos, mokymų metu dalyviai galės išsamiai susipažinti su pateikta medžiaga bei patobulinti kompetencijas teikiant skundus EŽTT. Dalyviai gavo praktinį priimtinumo kriterijų vadovą, kurio antrąjį patobulintą leidinį parengė Europos Taryba bendradarbiaujant su EŽTT.

Tokio pobūdžio mokymai yra rengiami pirmą kartą. Pažymėtina, kad šio svarbaus projekto realizavimą nuspręsta pradėti nuo Lietuvos. Roberto Rivello pastebėjo, kad atsižvelgiant į šio projekto pasisekimą, kitais metais planuojami mokymai bei konferencija susijusi su diskriminavimo problematika.

Europos Žmogaus Teisių Fondas džiaugiasi, kad advokato padėjėja Ewelina Baliko, su kuria Fondas glaudžiai bendradarbiauja, dalyvavo konferencijoje dvi dienas ir pateko į išrinktųjų gretas, kurie dalyvaus nuotolinėse mokymuose.

Fondas primena ir kviečia visus į savo mokymus „Patraukimas baudžiamojon atsakomybėn dėl žmogaus teisių pažeidimo Europos Žmogaus Teisių Teisme ir Europos Sąjungos Teisingumo Teisme – tvarka ir formalūs reikalavimai“, kurie vyks spalio 19-20 dienomis anglų ir lenkų kalbomis.

Europos Žmogaus Teisių Fondas

Susijęs įrašas

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dar kartą pasisakė apie tautinių mažumų mokyklas. Buvo pristatyti pasiūlymai. Savivaldybių…
Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…