• 2012/10/22

Baigėsi mokymai žmogaus teisių tema

Baigėsi mokymai žmogaus teisių tema

Š. m. spalio 19-20 dienomis Europos žmogaus teisių fondo būstinėje vyko mokymai dėl bylų vedimo žmogaus teisių pažeidimo Europos Žmogaus Teisių Teisme (EŽTT) ir Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (ETT) formaliuoju ir procesiniu aspektu. Mokymų organizatoriumi buvo Fondas, kuris kasmet veda mokymus šia tema. Verta pažymėti, kad prabėgusių mokymų dalyviais buvo ne tik jaunimas, įvairių studijų pakraipų studentai, bet ir susidomėję mokymų tema teisininkai, mokytojai bei advokatai.

Minėtų mokymų tikslas buvo gilinti praktines žinias dėl skundų pateikimo Europos žmogaus teisių teismui bei Teismo sprendimai tokiais svarbiais klausimais kaip žodžio laisvė ir daug kitų tarptautinių teismų sprendimų.

Mokymus vedė žymūs teisės specialistai, tokie kaip: prof. hab. dr. Ireneusz C. Kamiński iš Jogailos universiteto, dr. Elżbieta Kuzborska – Balstogės universiteto filialo Vilniuje dėstytoja bei dr. Łukasz Wardyn.

Profesorius Ireneusz C. Kamiński pateikė išrinktus Teismo sprendimus bei atkreipė dėmesį į skundo priimtinumo sąlygas, kurios yra būtinos norint pradėti procesą EŽTT. Taipogi dalyviai buvo supažindinti su taikomos procedūros taisyklėmis EŽTT. O dr. Elżbieta Kuzborska ir dr. Łukasz Wardyn supažindino konferencijos dalyvius su tautinių mažumų teisėmis bei ETT ir EŽTT nagrinėjamomis bylomis.

„Viskas buvo organizuota aukštu lygiu. Gavome daug svarbios informacijos, kaip teorinės, taip ir praktinės“ – savo nuomonę pareiškė viena iš mokymų dalyvių. „Labai džiaugiuosi, kad aptarti nuspręsta būtent skundo rašymo procedūra EŽTT. Iki šiol buvusi informacija buvo gan abstrakti ir kartais net nesuprantama. Dėl pravestų mokymų galėjome arčiau susipažinti su ieškinio pateikimo EŽTT schema“ – pažymėjo kitas dalyvis.

Pasibaigus oficialiai mokymų daliai dalyviai noriai uždavinėjo klausimus ir išsivystė labai konstruktyvi diskusija.

Fondas džiaugiasi dėl labai gerų atsiliepimų apie mokymus anketose, kurias kiekvienas dalyvis turėjo užpildyti. Dalyviai yra susidomėję kitais mokymais, kuriuos organizuos Fondas ateityje. Be to, visi dalyviai gavo pagrindinę medžiagą žmogaus teisių tema, be kito ko, Europos tarybos brošiūras „Teisės ir laisvės praktikoje“, išverstos į 4 kalbas, taipogi ir lietuvių kalba, kurias po ilgo darbo Fondas kaip tik nesenai gavo platinimui.

Fondas nuoširdžiai dėkoja rėmėjams, be kurių mokymai nebūtų įvykę, o tiksliau Lenkijos Žečpospolitos Užsienio reikalų ministerijai, internetinei parduotuvei ADshop.lt ir šeimyniniam viešbučiui RunMis. Be to, nuoširdžiai dėkojame mūsų partneriui „WEB & Services“.

Taipogi esame dėkingi organizacijai „Teisingumo aidas“, teisės portalui „Infolex“ , leidiniams „Kurier Wileński“, „Tygodnik Wileńszczyzny“, „Wilnoteka“, radijui „Znad Wilii“ bei Lietuvos lenkų mokslininkų asociacijai globojant mūsų iniciatyvą.

Dar kartą dėkojame visiems, kurie buvo su mumis ir nuoširdžiai kviečiame į kitus mokymus, kurie vyks jau š. m. lapkričio 23-24 d. Daugiau informacijos netrukus atsiras mūsų tinklapyje.

daugiau nuotrauku 

Europos žmogaus teisių fondas

Susijęs įrašas

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dar kartą pasisakė apie tautinių mažumų mokyklas. Buvo pristatyti pasiūlymai. Savivaldybių…
Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…