Peticijų komitetas pradėjo nagrinėti EŽTF peticiją

 Europos Žmogaus Teisių Fondo peticija Nr. 1008/2011 prieš LR Vyriausybės etninę kilmę atskleidžiančių duomenų kaupimą ir apdorojimą, bei peticijoje keliamos problemos buvo pripažintos priimtinos, atsižvelgiant į Europos Parlamento reglamentą. Peticijų komitetas pradėjo jos nagrinėjimą. Žemiau yra nurodytas komiteto pirmininkės atsakymas fondui (lenkų kalba). Laukiame tolesnių informacijų iš Briuselio.

Prašymas Valstybinei Kalbos Inspekcijai dėl Švietimo ir Mokslo Ministro Gintaro Steponavičiaus patraukimo administracinėn atsakomybėn

2011 m. rugsėjo 16 d. Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) kreipėsi į Valstybinę kalbos inspekciją (VKI) su prašymu išnagrinėti švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) ministro Gintaro Steponavičiaus kreipimąsi į mažumų moksleivius, siunčiant 26 tūkstančius laiškų ne valstybine kalba (lenkų, rusų ar baltarusių). EFHR tikslas buvo įsitikinti, ar valstybinė kalbos inspekcija pasiryš traukti baudžiamojon atsakomybėn dėl…

Europos žmogaus teisių fondas kreipiasi į tėvus


Europos žmogaus teisių fondas kreipiasi į tėvus, kurių vaikai gavo laišką nuo Švietimo ir Mokslo Ministro Gintaro Steponavičiaus RUSŲ ar BALTARUSŲ kalba, su prašymu atsiųsti Fondui jo kopiją. Nuskenuotą laišką prašome siųsti į EŽTF elektroninį paštą: efhr@efhr.eu.

 

Fondas palaiko Tomašo Snarskio iniciatyvą!

Europos Žmogaus Teisių Fondas pasisakė dėl Materialinės Baudžiamosios ir Vykdomosios Teisės, o taip pat Teismo Psichiatrijos Katedros Gdanskio Universiteto asistento iniciatyvos palaikymo, kuris 2011 metais kovo 31 dieną išsiuntė į Europos Parlamentą peticiją pavadinimu „Lietuvos lenkų kalbos teisės”, kurios problematiką nagrinės Europos Parlamento Peticijų Komisija. Ši peticija daugiausia parodo lenkų tautinės mažumos kalbos teisės problemą:…