• 2012/11/01

EFHR sėkmė dėl išvarytų turistų iš Lenkijos

Prieš keletą savaičių Fondas informavo, kad ėmėsi teisinių veiksmų dėl kunigo Vaido Vaišvilos, kuris išvarė iš bažnyčios lenkų turistus iš Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės (daugiau informacijos http://www.efhr.eu/2012/09/25/eztf-pradeda-teisinius-veiksmus-del-lenku-turistu-isvarymo-is-baznycios/?lang=lt).

Fondas kreipėsi į prokuratūrą siekiant patraukti kunigą baudžiamojon atsakomybėn remiantis Baudžiamojo kodekso 169 str. dėl diskriminavimo tautybės atžvilgiu. Vis dėlto Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą nesant nusikalstamos veikos. Prokuroras nurodė, kad Fondo pareiškimas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo paremtas prielaidomis ir nėra jokių objektyvių duomenų siekiant pradėti ikiteisminį tyrimą. Prokuroras konstatavo, kad nėra jokio pagrindo kištis į bažnyčios vidaus reikalus.

Savaime suprantama, Fondas su tokiu prokuroro nutarimu nesutiko ir apskundė jį ikiteisminio tyrimo teisėjui. Teismas sutiko su  Fondo argumentais ir konstatavo, kad šiuo atveju būtina inicijuoti ikiteisminį tyrimą. Taip pat sukritikavo, kad nebuvo imtasi visų būtinų veiksmų numatytų įstatyme. Pažymėjo, jog nors Bažnyčia ir veikia kaip nepriklausoma religinė bendrija  pagal savo kanonus ir statutus, visgi  valstybė turi įsiterpti, kai yra teisės pažeidimas.

Fondas yra patenkintas tokiu teismo sprendimu ir tikisi, kad kunigas Vaidas Vaišvila neužilgo bus patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

Kiekvienas žmogus, nepaisant jo statuso visuomenėje, turi nešti atsakomybę už savo veiksmus priešingus teisei. Fondas rašo skundus teisėsaugos institucijoms prieš bet kokio pobūdžio neteisėtus veiksmus prieš tautines mažumas. Ypač kai teisėsaugos institucijos neatlieka jų kompetencijai priskirtų funkcijų. Lietuva taip pat negali likti neutrali stebėtoja, didėjant tokios neapykantos mastui  žmogaus teisių atžvilgiu.

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…