• 2012/10/29

Suvienyk Europą – Paremk iniciatyvą Fraternité 2020!

Europos Žmogaus Teisių Fondas nori pranešti, kad pagaliau pradėjo veikti  internetinė parašų rinkimo sistema Europos piliečių iniciatyvai paremti. Nors sukūrti tokią sistemą nebuvo paprasta.

F2020 siūlo tris mobilumo skatinimo priemones:

  • Europos Komisija turėtų efektyviau pasinaudoti esamomis ES lėšomis mobilumo skatinimui. Ateityje turėtų taip pat skirti daugiau lėšų mainų programoms, ne mažiau negu 10 procentų iš ES biudžeto.
  • Reikia dėti visas pastangas siekiant užtikrinti, kad asmenys pasinaudoję mainų programomis galėtų plėtoti savo žinias apie kitas kultūras, pavyzdžiui, per kalbos užsiėmimus bei užsiėmimus apie tradicijas, istoriją ir priimančios šalies visuomenę.
  • Pažanga mobilumo srityje turėtų būti geriau kontroliuojama, pvz. pasinaudoję Eurostatu arba Eurobarometro apklausa.

Šiuo metu Fondas bei Vilniaus Universiteto Studentų Atstovybė (VU Studentų atstovybė– http://www.vusa.lt/) prisijungė prie šios iniciatyvos (http://lt.fraternite2020.eu/index.html). Netrukus žiniasklaidoje pasirodys reklaminis straipsnis, raginantis pasirašyti, o  aukštosiose mokymo įstaigose bei jaunimo susibūrimo vietose bus išplatinti plakatai ir išdalinti lankstinukai, taip pat planuojama suorganizuoti susipažindinimo su iniciatyva renginį.

Nuo šiol „Fraternite 2020” per metus privalės surinkti milijoną paramos parašų iš mažiausiai septynių ES valstybių. Palaikyti iniciatyvą ir pasirašyti gali kiekvienas, ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo, turintis teisę balsuoti rinkimuose į Europos Parlamentą (Austrijoje – nuo 16 metų). Paramos balsų skaičių privalės paliudyti valstybės įstaigos, po to Komisja per 3 mėnesių laikotarpį turės išanalizuoti ir priimti sprendimą, ką su ja daryti toliau. Šios analizės metu Komisijos atstovai susitiks su iniciatoriais, kurie taip pat galės pateikti savo idėją Europos Parlamente viešo išklausymo metu.

Maloniai kviečiame visus palaikyti iniciatyvą paspaudus ant nuorodos www.fraternite.lt

Susijęs įrašas

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dar kartą pasisakė apie tautinių mažumų mokyklas. Buvo pristatyti pasiūlymai. Savivaldybių…
Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…