• 2012/09/25

EŽTF pradeda teisinius veiksmus dėl lenkų turistų išvarymo iš bažnyčios

Europos Žmogaus Teisių Fondas gavo pranešimą, jog kunigas išvarė lenkų turistus iš Gailestingumo  Šventovės, esą šie nebuvo piligrimai.  Situacija išties nemaloni, diskriminacinė pilietybės atžvilgiu bei žeminantį žmogaus garbę ir orumą. Remiantis žiniasklaida, Šventovės klebonas išvarė lenkų turistus tiesiog liepdamas jiems „nešdintis į Lenkiją“. 

EŽTF, kaip organizacija aktyviai dirbanti žmogaus teisių labui, negali likti abejinga tokiems veiksmams bei pasityčiojimui iš žmogaus teisių, todėl reiškia susirūpinimą gauta informacija. Paminėtas elgesys yra draudžiamas Lietuvos Respublikos Baudžiamajame Kodekse, 169 straipsnyje – diskriminavimas dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos ar kitos grupinės priklausomybės. Fundacija nedelsiant ėmėsi veiksmų šiuo klausimu bei kreipėsi į Lietuvos Respublikos Generalinę Prokuratūrą, siekiant patraukti kleboną baudžiamojon atsakomybėn. Taip pat primename, jog diskriminacijos draudimą reglamentuoja tiek nacionaliniai, tiek tarptautiniai teisės aktai.

Laisva nuomonės išraiška negali būti absoliuti, jeigu šios teisės panaudojimas sukelia viešą tautinės nesantaikos kurstymą. Fondas atkreipia dėmesį, jog būtina operatyviai reaguoti į bet kokio pobūdžio rasistinius bei nesantaikos kurstymo išpuolius, tam kad atsakingi už tai asmenys būtų patraukti atsakomybėn. Tik tokiu atveju bus galima sustabdyti kaltininkų nebaudžiamumo jausmą už savo veiksmus.

Fondas reiškia susirūpinimą, jog tautinės neapykantos banga apėmė net kunigus. Jau daugiau kaip metus EŽTF rašo skundus teisėsaugos institucijoms prieš bet kokio pobūdžio neteisėtus veiksmus prieš tautines mažumas, kurie pažeidžia jų teises bei aktyviai siekia, jog teisėsaugos institucijos, atsakingos už  teisės pažeidimus tautinių mažumų atžvilgiu, pradėtų vertinti situacijos grėsmingumą. Valstybė taip pat negali likti neutrali stebėtoja, didėjant tokios neapykantos mastui. Neapykantos antplūdį parodo statistiniai duomenys, kurie vienareikšmiškai pabrėžia, jog žiniasklaidos bei politikų požiūris į tautines mažumas formuoja neigiamą visuomenės nusistatymą prieš mažumas. (http://www.efhr.eu/2012/01/06/europos-žmogaus-teisių-fondas-reiškia-susirūpinimą-apklausos-rezultatais/?lang=lt).

Fondas taip pat pasirengęs suteikti nemokamą teisinę pagalbą nukentėjusiems asmenims, kad šie galėtų atgauti žalą, tame tarpe – materialinę. EŽTF ragina visus įžeistus asmenis kuo skubiau kreiptis – efhr@efhr.eu.

Europos Žmogaus Teisių Fondas

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…