Svarbi informacija kiekvienam rinkėjui

2012 m. spalio 14 d. įvyks Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai ir referendumas dėl naujos atominės jėgainės statybų Lietuvos Respublikoje.

Fondas kaip visuomeninė organizacija, kurio tikslas yra tenkinti visuomenės interesus, veikdamas visuomenės labui, mano, kad viena pagrindinių valstybės piliečių teisių ir pareigų yra rinkimų teisė. Todėl Fondas, remdamasis informacija, išspausdinta š. m. spalio 6-8 d. dienraštyje „Kurier Wileński”, bei informacija, gauta iš LR Vyriausiosios rinkimų komisijos, jai pritariant, palietė svarbiausius aspektus, susijusius su rinkimų teise. Šios iniciatyvos tikslu yra įsisąmoninti teises ir pareigas, kylančias iš rinkimų Lietuvoje.