Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra organizacija, veikianti Lietuvoje nuo 2010 m. Ji buvo sukurta kaip atsakas į žmogaus teisių bei tautinių mažumų teisių pažeidimus ir piktnaudžiavimus Lietuvoje.

EFHR teikia nemokamą teisinę pagalbą

Mes teikiame nemokamą teisinę pagalbą kiekvienam, kas buvo susidūręs su diskriminacija, žmogaus teisių pažeidimais profesiniame ar asmeniniame gyvenime, o galbūt buvo tokių neteisėtų pažeidimų liudytojas (pavyzdžiui, kai šalis yra institucija ar darbdavys). Pagalba apima konsultacijas, teisinių dokumentų rengimą ir atstovavimą teismuose ar kitose institucijose. Pagalbą teikia profesionalūs Fondo teisininkai ir patikimos advokatų kontoros, su kuriomis bendradarbiaujame.

Konsultacijos žmogaus teisių klausimais taip pat yra teikiamos profesinėms sąjungoms ir juridiniams asmenims.

EFHR nekonsultuoja fizinių asmenų žemės grąžinimo klausimais ir nesprendžia konfliktų tarp fizinių asmenų.

EFHR rūpinasi visuomenės švietimu ir informavimu apie žmogaus teises

Fondas organizuoja nemokamus mokymus mokiniams, teisininkams ir kitiems suinteresuotiems asmenims žmogaus teisių apsaugos tema. Paskaitas skaito profesoriai, mokslininkai, turintys daktaro laipsnį, ir profesionalūs teisininkai. Dalyvavimas mokymuose patvirtinamas sertifikatu.

Mūsų organizacija aktyviai reaguoja į universitetų kvietimus skaityti paskaitas diskriminacijos, žmogaus teisių ir pelno nesiekiančių organizacijų veiklos temomis.

Rengiame bei platiname lankstinukus ir brošiūras apie žmogaus teises, diskriminaciją ir tautinių mažumų teises (suprantama, neturintiems teisinio išsilavinimo). Informacija pateikiama aktualiomis temomis, nustatant galimus žmogaus teisių pažeidimus ir pateikiant naudingą instrukciją, kaip elgtis konkrečiose situacijose ir kur kreiptis, jei asmuo yra diskriminuojamas arba tapo diskriminacijos liudytoju.

EFHR organizuoja išvykas į nuo sostinės nutolusius rajonus

Nepaisant sparčios globalizacijos, ne visur prieiga prie interneto bei nemokama teisinė pagalba ir informacija apie žmogaus teises yra pasiekiama vienodomis sąlygomis. EFHR teikia teisinę pagalbą ir mokomąją medžiagą apie žmogaus teises nuo sostinės nutolusiuose rajonuose. Keliaudami po vietoves, EFHR ne tik supažindina gyventojus su savo veikla, bet ir stengiasi tiesiogiai užmegzti glaudų ryšį su žmonėmis ir suteikti jiems informaciją apie aktyvias savo teisių gynimo galimybes.

EFHR stebima žiniasklaidos ir kibernetinės erdvės.

Internetiniuose forumuose skelbiami neteisėti ir baudžiami pagal Baudžiamąjį kodeksą pranešimai ir komentarai, kurstantys neapykantą ir diskriminaciją. EFHR aktyviai stebi kibernetinę erdvę ieškodama tokių įrašų. Esant tokiems pažeidimams (komentarų, skatinančių diskriminaciją), EFHR teisėsaugos pareigūnams teikia prašymus pradėti tyrimus. Laimėtos bylos ir skirtos baudos pabrėžia EFHR svarbą. Valstybė negali pasyviai reaguoti į augančią neapykantą virtualiame pasaulyje. Su teisės aktais nesuderinami ir straipsniai žiniasklaidoje, kurie pateikia tikrovės neatitinkančią informaciją arba informaciją, iškreipiančią tyrimų ir statistikos duomenis. Priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, EFHR teikia siūlymus ir skundus atitinkamoms institucijoms dėl Žurnalistų etikos pažeidimų, prašo ištaisyti klaidingą arba šališkai pateiktą informaciją.

Diskriminuojantys darbo skelbimai

Vis dažniau EFHR pastebi diskriminuojančių darbo pasiūlymų. Darbdaviai savo skelbimuose nurodo reikalavimus susijusius su lytimi, seksualine orientacija, negalia, amžiumi, rase, etnine kilme, tautybe, religija, kalba, kilme, socialine padėtimi ir įsitikinimais, tačiau negali tokio elgesio pagrįsti. Kai darbo pobūdis nereikalauja specialių gebėjimų, tokio tipo pasiūlymai nesuderinami su teisės aktais. Reaguodama į tokius pažeidimus, EFHR teikia skundus Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai.

EFHR bendradarbiauja:

  • su didele grupe ambicingų savanorių ir praktikantų. EFHR, kaip ne pelno siekianti organizacija, vertina kiekvieno indėlį, kuris prisideda prie bendrų pastangų kovojant su diskriminacija. EFHR suteikia galimybę teisininkams, žurnalistams, filologams ir visiems kitiems, prisidedantiems prie Fondo veiklos asmenims, įgyti patirties, veikiant žmogaus teisių apsaugos srityje. EFHR sudaro sąlygas savo savanoriams ir praktikantams dalyvauti mokymo kursuose ir konferencijose užsienyje, užmegzti ryšius su tarptautinėmis organizacijomis bei ieškoti partnerių kitose šalyse. Šiuo metu EFHR glaudžiai bendradarbiauja:
  • su organizacijomis UNITED, „Sillamäe Society for Child Welfare“ (Estija), „Connect Art“, Rumunijos Tautinių mažumų tyrimo institutu, Europos tautinių mažumų centru ir t. t. Europos Tarybos iniciatyva EFHR parengė nemokamą mokomąją Europos Tarybos brošiūrą „Žmogaus teisės ir laisvės praktikoje“ lenkų ir lietuvių kalbomis, iliustruojančią Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvenciją bei puikiai parodančią Europos žmogaus teisių teismo veikimą;
  • su advokatų kontoromis ir teisės ekspertais reiškia abipusį keitimąsi patirtimi ir profesionalia teisine pagalba.
  • EFHR siunčia į kitas šalis bei priima savanorius pagal EVS mainus.

EFHR ir žiniasklaida

Aktyvi EFHR veikla akivaizdžiai atsispindi tiek Lietuvos, tiek užsienio žiniasklaidos pranešimuose – interviu (laikraščiai, radijas ir televizija), įvairūs straipsniai Fondo tinklalapyje ir žiniasklaidoje. Informacijos apie žmogaus teises plitimas teigiamai veikia visuomenę.

EFHR savo iniciatyva verčia į anglų kalbą ir skelbia interneto svetainėje www.media.efhr.eu naujausius straipsnius apie tautines mažumas Lietuvoje.

Susisiek su mumis, jeigu:

  • reikalinga teisinė pagalba;
  • ieškai informacijos arba turi klausimų apie žmogaus teises;
  • nori susitikti su EFHR savo gyvenvietėje, organizacijoje, įstaigoje, kaime ar universitete;
  • pastebėjai diskriminuojantį užrašą arba darbo skelbimą, neatitinkantį teisės aktų reikalavimų;
  • nori bendradarbiauti su EFHR;
  • nori atlikti praktika EFHR arba išvykti į užsienį pagal EVS mainus.