• 2012/09/27

EFHR surengė paskaitą Mykolo Romerio universitete!

fot. EFHR

Europos žmogaus teisių fondas džiaugiasi galintis pranešti, kad š. m. rugsėjo 27-ą dieną buvo pakviestas pravesti paskaitą Mykolo Romerio universiteto IV kurso viešojo administravimo studentams apie viešasias įstaigas (toliau – VšĮ) ir jų teisinį reglamentavimą Lietuvoje.

Atvykę į paskaitą galėjo plačiau susipažinti su VšĮ teisiniu reglamentavimu remiantis LR Viešųjų įstaigų įstatymo 2 str. 1 dalies nuostata („Viešoji įstaiga – tai pelno nesiekianti, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą“).

Savo ruožtu Fondas turėjo progą supažindinti studentus su savo vykdomą veikla bei savo iškeltais tikslais. Be abejo pagrindinis pranešimo dėmesys buvo nukreiptas į žmogaus teisių apsaugą bei tautinių mažumų teisių apsaugos užtikrinimą. Fondas išreiškė didelį susirūpinimą vis dar opia problema liekančia moterų, etninių mažumų diskriminacija, o taip pat vis kylančia neapykantos banga internetinėje erdvėje tautiniu mažumu atžvilgiu.

Fondas didžiuojasi galėjęs pristatyti dalyvavusiems paskaitoje savo itin aktyvią veiklą. Visų pirma apie parengtas mokomasias brošiūras „Teisės ir laisvės praktikoje“ lenkų, anglų, rusų kalbomis bei neužilgo dienos šviesą išvysiančią lietuvišką versiją. Taip pat Fondas pabrėžė teikiamą nemokamą teisinę pagalbą, Fondo vykdomą kampaniją dėl komentarų internėtinėje erdvėje. Žinoma neliko nepastebėta savanorystės galimybė mūsų Fonde, kur šiuo metu savanoriauja didelis skaičius jaunų žmonių tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio (Lenkijos, D. Britanijos). Taip pat įvairūs projektai ir iniciatyvos (Fraternité2020, internetinis kursas Minority Rights Group ir kt.), kuriuos Fondas rengia ar tai prisijungia prie jų. Tokių projektų dėka, Fondas visada yra matomas ir girdimas.

Po paskaitos susidomėję galėjo pasiimti brošiūrų, skrajučių su praktikos pasiūlymais ir kitos įdomios informacinės medžiagos žmogaus teisių tema.

Visus norinčius, kad Fondas atvyktų į Jūsų univesitetą, prašome susisiekti su mumis.

Europos žmogaus teisių fondas

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…