Europos Tarybos brošiūros

Europos Tarybos brošiūros, „Teisės ir laisvės praktikoje”

Brošiūra „47 šalys ir viena organizacija… Europos Taryba”

 

Europos Tarybos brošiūros, „Teisės ir laisvės praktikoje”

Europos Žmogaus Teisių Fondas pagal Europos Tarybos užsakymą parengė Europos Tarybos mokomosios brošiūros „Teisės ir laisvės praktikoje“ lenkišką bei lietuvišką versiją, turtingai iliustruojančią Europos žmogaus teisių konvenciją ir puikiai parodančią Europos Žmogaus Teisių Teismo funkcionavimą.

Tikimės, kad brošiūra „Teisės ir laisvės praktikoje“ atitiks visų, besidominčių žmogaus teisėmis, lūkesčius. Besidominčius brošiūra prašome kreiptis į Fondą.

„Manau, kad ypač sunku yra suteikti žmogaus teisių koncepcijai tam tikrą pavidalą. Mano nuomone svarbiausia čia yra pilietinės visuomenės idėja. […] Iš tiesų, pilietinė visuomenė – tai pilietis dalyvaujantis viešajame gyvenime, žinantis savo teises ir toks, kuris žino, kaip jas ginti  […]“ 

Bronisław Geremek, Europos Taryba, 2007*

Mes nuolat privalome būti budrūs, kai kalbama apie žmogaus teises, nes jos gali būti labai greitai apribotos taip Europoje, kaip ir kitose šalyse. Žmogaus teisės tai –  klausimas, kuris rūpi mums visiems, o šis teiginys yra susijęs ypač su jaunaisiais žmonėmis. Mokytojų vaidmuo yra reikšmingas, mokytojas privalo padėti aiškiai suprasti šį reikalą. Jei jauni žmonės kurs visuomenę besiremiančią pagarba žmogaus teisėms, tai jie privalo suvokti mechanizmus, dėka kurių šios teisės tampa reikšmingos, o ypač susipažinti su tarptautine sutartimi, pagal kurią Europos Tarybos valstybės narės yra įpareigotos gerbti pagrindines teises ir laisves: Europos žmogaus teisių konvenciją (EŽTK).

Šios brošiūros padalintos į teorinę ir praktinę dalį, mokytojui jie – neįkainojama pagalba įjautrinant mokinius dėl žmogaus teisių klausimo.

„Teorinėje“ dalyje paprastais terminais aprašoma pati Konvencija, o taip pat paaiškinama kaip funkcionuoja Europos Žmogaus Teisių Teismas. Brošiūra leidžia suprasti kuo užsiima Europos Taryba. Devyni lakštai, jų tarpe kiekvieno dėmesys sutelkiamas į Konvencijos konkretų straipsnį, buvo parengti siekiant paskatinti mokinius susimąstyti apie teises, kurios turi būti užtikrinamos bet kurioje demokratinėje visuomenėje.

„Praktinė“ dalis siūlo įvairių rūšių pratimus iš žmogaus teisių srities, kurie yra pagrįsti analizėmis, tyrimais ir diskusijomis. Įvairūs supaprastinti „tyrimo atvejai“ buvo parengti šitaip, kad mokiniai galėtų susipažinti su teisiniais klausimais ir perprasti Teisių Teismo funkcionavimą.

Įtraukta į paketą mokymo pagalba leis jaunimui (su jų mokytojų pagalba) geriau įsisavinti praktines žinias Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių srityje.

Brošiūros yra prieinamos nemokamai PDF formatu šiomis kalbomis:

Lenkų  Lietuvių  Prancūzų  Vokiečių
 Italų Rusų Albanų Turkų
 Anglų

Brošiūra „47 šalys ir viena organizacija… Europos Taryba”


Europos Tarybos (ET) prašymu Europos žmogaus teisių fondas parengė naujas ET mokomasias brošiūras „47 šalys ir viena organizacija… Europos Taryba“ lietuvių ir lenkų kalbomis. Brošiūra buvo parengta siekiant atkreipti ypač jaunų žmonių dėmesį į pagrindinius aspektus, svarstomus Europos Taryboje, o visų pirma į tokius kaip pagarba demokratijai, teisingumas, demokratinis pilietiškumas, sportas be smurto, gamta, kultūra, sveikatos apsauga. Kiekviena tema pateikiama paprastai ir praktiškai. Be to, skaitytojas gali naudotis sąrašu, kuriame yra pavaizduotos  47 valstybės narės, jų jų sostinės ir vėliavos.

Jaunimo švietimas tokiomis temomis kaip žmogaus teisės, demokratija ir Europos struktūra, kurios yra sudėtingos ir nešančios su savimi daug iššūkių gali pasirodyti šiandien sunkia užduotimi. Tačiau informacija šia tema, pateikta brošiūroje, yra prieinama net jauniausiems skaitytojams.

Nors brošiūra yra skirta visų pirma vaikams, visgi  ji gali būti labai vertinga mokytojams, kurie nori suteikti moksleiviams žinių apie juos supantį pasaulį.

Mes tikimės, kad brošiūra „47 šalys ir viena organizacija… Europos Taryba “  bus naudinga visiems skaitytojams, kurie domisi Europos ir žmogaus teisių apsaugos klausimais.

Visus norinčius gauti nemokamą leidinį, prašome kreiptis į Fondą.

Prems145212_2013_PL-1 Prems145212_2013_LT-1


* Bronisław Geremek, Europos Tarybos vaidmuo vienijant kontinentą, Europos Taryba, Strasbūras, vasario mėn. 21 d., 2007 m. Galima rasti www.ena.lu