Baigėsi jubiliejinis XXV Lietuvos lenkų turistinis sąskrydis

Liepos 19-21 dienomis Bieliškių kaime (Vilniaus raj.), prie Asvejos ežero įvyko XXV jubiliejinis Lietuvos lenkų turistinis sąskrydis. XXV Lietuvos lenkų turistinio sąskrydžio dalyviai ir svečiai turėjo galimybę susipažinti su Europos žmogaus teisių fondo (EFHR) veikla. Prie EFHR stendo galima buvo rasti nemokamos informacinės medžiagos – lankstinukų, brošiūrų susijusių su žmogaus teisėmis, informaciją apie Europos Sąjungą…

Details

Vaneta Banel vs. Lietuva

2013 m. birželio18 dieną Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) paskelbė savo sprendimą, pagal kuri pareiškėja Vaneta Banel (Waneta Banel) laimėjo bylą prieš Lietuvą. Byla buvo susijusi su Vanetos sūnaus Edgaro mirties aplinkybėmis dėl Vilniaus miesto savivaldybės ir jos įmonės „Naujamiesčio būstas” aplaidumo. Tragiška nelaimė įvyko 2005-ųjų birželio 6 -ąją. Edgar – Vanetos Banel sūnus –…

Details

Prezidentė ir lenkų klausimas

Europos žmogaus teisių fondas su nuostaba ir nusivylimu stebi paskutinius Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės politinius veiksmus. Savo kalbose ir  pranešimuose Seimui iškelia lenkų klausimus, kurie tapo svarbių temų sinonimu visoms Lietuvos tautinėms mažumoms. Tame tarpe labiausiai kontraversišką dėl suvienodinto lietuvių kalbos egzamino ir teisinio lenkiškų pavardžių rašymo reglamentavimo. Valstybės prezidentė panaudoja savo politiniams tikslams…

Details

Europos žmogaus teisių fondas dalyvavo mokymuose Kipre

„Lupa: diskusija apie tautinių mažumų problemas!“ – tai paskutinio projekto, kuriame dalyvavo Europos žmogaus teisių fondas Larnakoje Kipre, tema. Projektą organizavo TDM 2000 organizacija, kuri šiemet švenčia 14 metų sukaktį. Projektas visų pirma apėmė darbą grupėse ir dalyvių integraciją. Taip pat buvo aptarti įvairūs probleminiai aspektai, su kuriais susiduria tautinės mažumos įvairiose Europos šalyse, pradedant…

Details

Valstybinės kalbos inspekcijos absurdiški argumentai jau niekuo nestebina

„Dabartinė lietuvių sistema dėl užsienio vardų ir pavardžių rašymo ,,pagal tarimą“ yra anachroninė ir idiotiška.“ Tokios nuomonės laikosi Egidijus Kūris – teisininkas, garsus konstitucinės teisės specialistas, 2002-2008 m. LR Konstitucinio teismo pirmininkas. Nepaisant to, Valstybinė kalbos inspekcija interpretuoja konstitucinius įstatymus, o ypač 1999 m. Lietuvos Konstitucinio teismo nutarimą, įvairiai. Europos žmogaus teisių fondui pateikus prašymą…

Details

Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas A. Butkevičius klaidina lietuvių tautą

Lietuvos vyriausybės vadovas nesuvokia susiklosčiusios situacijos dėl valstybinės kalbos brandos egzamino suvienodinimo. Svečiuodamasis radijo stotyje ,,Znad Wilii” Ministras Pirmininkas pareiškė: ”Nemanau, kad būtų įmanoma grįžti prie ankstesnės Švietimo įstatymo redakcijos, kai lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas buvo skirtingas lietuvių ir nelietuvių mokyklose”. Be to, daug prieštaravimų tarp lenkų tautinės mažumos atstovų sukėlė teiginys apie tai,…

Details

EFHR susitikimas su Patariamuoju Komitetu dėl Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos taikymo

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) susitiko su Patariamuoju komitetu dėl Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos taikymo. Susitikimo metu buvo aptarti aktualiausi klausimai, susiję su tautinių mažumų apsauga. Lietuva nuo 2010 metų neturi įstatymo, reguliuojančio tautinių mažumų teises, kas sukelia ilgalaikius padarinius – iki šiol galioja taisyklės, kurios gali būti įgyvendinamos tik pagal nepriimtą įstatymą, vardų…

Details

EFHR apsilankė Tarptautiniame šiuolaikinio šokio festivalyje

Šių metų liepos 6 d. Šalčininkuose vyko Tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis. Atsiradus tokiai progai Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) sudalyvavo Šalčininkų miesto parko šventėje, supažindino Šalčininkų gyventojus su savo veikla. Fondo informacinė medžiaga pritraukė renginio dalyvių dėmesį, tarp kurių buvo miesto gyventojai bei atvykę svečiai iš užsienio. EFHR kaip visada nemokamai platino informacinę medžiagą (brošiūras,…

Details

Laisvės apribojimas vieneriems metams už internete talpinamus komentarus

Bausmės neišvengiamumas yra pagrindinė taisyklė baudžiamojoje teisėje. Pagal šią taisyklę pilietis anksčiau, ar vėliau turi būti nubaustas už padarytą nusikaltimą. Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) kantriai stebi šių teisės aksiomų įgyvendinimą. Informuodama kompetentingas institucijas apie žmogaus teisių pažeidimą, EFHR gavo dar vieną pranešimą apie bausmės paskyrimą įžeidžiančio komentaro autoriui, besidominančiam minios psichologija, propaganda ir kontrabanda.…

Details

Baigėsi 10-oji jubiliejinė Europos teisės vasaros mokykla

Vilniuje dvi savaites (06.25-07.05) truko vasaros mokykla, kurios pagrindinė tema buvo ,,Harmonizavimas ar nacionalinė tapatybė: teisės ateitis Europoje.” Šį unikalų tarptautinį projektą įgyvendino Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, Frankfurto prie Maino J.W.Geothe universitetas (Vokietija) bei Paryžiaus Ouest Nanterre La Défense universitetas (Prancūzija). Trijų aukščiau išvardintų universitetų profesoriai diskutavo su studentais ir kitais mokyklos dalyviais dėl teisės…

Details

Nutartis dėl brandos egzamino nedraudžia skirtingų brandos egzaminų

Šių metų birželis prasidėjo nuo Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) sprendimo, kuris paskelbė, kad Lietuvos Švietimo ministro tautinių mažumų mokyklų mokiniams įvestos lengvatos per lietuvių kalbos brandos egzaminą prieštarauja konstitucijoje numatytai lygybės teisei (LR Konstitucijos 29 str. 1 d.). Teismo sprendimas yra susijęs su Švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio 2013 m. vasario 20 d.…

Details

EFHR pristato naująjį narį

Mark Siavris yra Varšuvos Universiteto teisės studentas. Gyvendamas Lenkijoje jis aktyviai  veikia lenkų tautinės mažumos Lietuvoje naudai. Ši pastarojo veikla yra globojama Memoriae Fidelis asociacijos. Jo nuomone: „Darbas Europos žmogaus teisių fonde yra ne tik puiki profesinė, bet taip pat ir gyvenimiška patirtis. Šiuo metu aš iš tiesų esu arti svarbių įvykių ir galiu padėti…

Details

„Second Step“ mokymai Moldovoje

Birželio pradžioje, Europos žmogaus teisių fondas dalyvavo mokymuose „Second Step“ („Antras žingsnis“) kuriuos organizavo Jungtinių Tautų Danijos asociacija Moldovoje, „Stebuklų šalyje“. Šio projekto propaguotojai iš Rumunijos, Gruzijos, Danijos, Lietuvos, Ukrainos ir Moldovos buvo pakviesti dalyvauti dešimties dienų neformaliojo ugdymo mokymuose, kurių tikslas buvo stiprinti demokratiją ir piliečių dalyvavimą valstybės veikloje, pasitelkiant bei didinant jaunimo nevyriausybinių…

Details

EFHR tęsia kovą prieš neapykantos kurstymą kibernetinėje erdvėje

Europos žmogaus teisių fondo (EFHR) pastangos kovojant su pažeidimais virtualioje erdvėje nelieka nepastebėtos, o atvirkščiai – po Fondo intervencijos buvo nubaustas dar vienas teisės pažeidėjas. Fondui pranešta apie dar vieną išduotą baudžiamąjį įsakymą įžeidžiančio komentaro autoriui. Skuodo rajono apylinkės teismas išdavė baudžiamąjį įsakymą gyventojui A. V. už viešą neapykantos kurstymą,  žeminimą bei skatinimą diskriminuoti lenkų…

Details

Brošiūra „47 šalys ir viena organizacija… Europos Taryba” jau platinama!

Europos Tarybos (ET) prašymu Europos žmogaus teisių fondas parengė naujas ET mokomasias brošiūras „47 šalys ir viena organizacija… Europos Taryba“ lietuvių ir lenkų kalbomis. Brošiūra buvo parengta siekiant atkreipti ypač jaunų žmonių dėmesį į pagrindinius aspektus, svarstomus Europos Taryboje, o visų pirma į tokius kaip pagarba demokratijai, teisingumas, demokratinis pilietiškumas, sportas be smurto, gamta, kultūra, sveikatos…

Details

EFHR gegužės mėnesio mokymai mokyklose

Š. m. gegužės mėn. Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) vedė paskaitas žmogaus teisių tema. Paskaitas klausė  10-12 klasių moksleiviai, tiek iš Vilniaus, tiek iš Vilniaus rajono lenkiškų mokyklų. Mokymus vedė dr Łukasz Wardyn – žmogaus teisių ir tautinių mažumų reikalais užsiimantis tarptautinės teisės ekspertas. Paskaitų metu buvo aptarti pagrindiniai klausimai, tokie kaip demokratijos ir jossąvoka…

Details

Europos žmogaus teisių fondas ieško vertėjo

Europos žmogaus teisių fondas – viešoji įstaiga įsikūrusi Vilniuje, yra ne pelno siekianti organizacija. Mūsų veiklos pagrindinis tikslas – pilietiškos veiklos skatinimas bei siekis, kad būtų gerbiamos marginalizuotų socialinių grupių teisės, tiek dėl jų etninės kilmės, socialinės padėties, religijos ar lyties. Europos žmogaus teisių fondas ieško lietuvių – lenkų ir lenkų – lietuvių kalbų vertėjo.…

Details

EFHR dalyvavo UNITED mokymuose

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) jau antrą kartą dalyvavo tarptautinėje UNITED surengtoje konferencijoje. Šį kartą konferencija vyko Lietuvoje, Trakuose. Konferencijos tema – apmąstymai apie įvairovę – daugialypė diskriminacija. Diskriminacijos, rasizmo, lygybės sąvokos ir problemos klausimai jau seniai yra keliami tiek Europos Sąjungos, tiek nacionaliniu lygmeniu daugelyje valstybių, tačiau retai tokiose diskusijose atsižvelgiama į daugialypės diskriminacijos…

Details

Nauja EFHR narė

Europos Žmogaus teisių fondui (EFHR) yra malonu pristatyti savo naują komandos narę. Viktorija Kvilitaja pradėjo pusę metų trunkančią Leonardo da Vinci programą, finansuojamą Europos Sąjungos, kuria siekiama paremti bei sukurti didesnį studentų darbinį mobilumą Europoje, ir skatinti jaunus žmones įgyti naujų žinių bei įgūdžių, be to, siekiama didinti konkurencingumą Europos darbo rinkoje. Viktoria turi Europos…

Details

Thorbjorn Jagland vizitas Lietuvoje

Lietuvoje viešėjo Europos Tarybos Generalinis Sekretorius Thorbjorn Jagland, kuris aptaręs klausimus susijusius su artėjančiu Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungoje su Prezidente Dalia Grybauskaitė, taip pat pasakė keletą kritikos žodžių susijusių su žmogaus teisių apsauga. Generalinis Sekretorius pabrėžė, kad Lietuva yra laisva ir nepriklausoma šalis, kuri atitinka visus europinius standartus. Tačiau pastebėjo, kad kai kuriais aspektais Lietuva…

Details