• 2014/02/06

EFHR prašymu „Alfos redakcija keičia savo straipsnio turinį”

EFHR prašymu „Alfos redakcija keičia savo straipsnio turinį”

Alfa.ltTV-logo2013 m. liepos 18 d. svetainėje www.alfa.lt buvo paskelbtas straipsnis pavadinimu „Europos žmogaus teisių fondas teisėjams neįrodė, kad tualetų negalima vadinti WC”, kuriame buvo aprašyta byla dėl viešųjų WC užrašų naudojimo. Byla pradėta nagrinėti atsižvelgiant į Europos žmogaus teisių fondo (EFHR) skundą, kuris užginčijo Valstybinės kalbos inspekcijos (VKI) nuosprendį. EFHR tvirtino, kad lietuviškoje abėcėlėje nėra „W” raidės, todėl santrumpą „WC” turėtų pakeisti lietuviški atitikmenys „tualetas” arba „vonios kambarys”. VKI nusprendė, kad paprasta ir visiems žinoma santrumpa reiškianti tualeto pavadinimą – „WC” nepažeidžia Valstybinės kalbos įstatymo. Vilniaus apygardos administracinis teismas nutraukė bylą ir neišnagrinėjo EFHR skundo.

2013 m. liepos 19 d. EFHR išsiuntė prašymą į „Alfa.lt” redakciją, prašydamas pakeisti straipsnio antraštę. EFHR nuomone, tokia antraštė yra klaidinanti ir neatitinkanti tikrovės, todėl privalo būti pakeista. Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 6 d. numato, kad: „jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios. Teismas vertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu,  vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais.”. Remiantis tokiu principu teismas įvertina įrodymus prieš tai apsvarsčius visą bylos medžiagą ir atsižvelgiant į visus pateiktus įrodymus. Šiame sprendime byla nebuvo atskleista iš esmės, nebuvo ištirti bei išnagrinėti pateikti įrodymai. Todėl teiginys, kad skundo pareiškėjas neįrodė savo tiesos, laikomas piktnaudžiavimu. Be to, savo paraiškoje EFHR paprašė ištaisyti sakinį: „Žmogaus bei tautinių mažumų teises ginančiai organizacijai Europos žmogaus teisių fondui (EFHR) Vilniaus apygardos administraciniame teisme (VAAT) nepavyko pateikti nagrinėti klausimo, kad Lietuvoje tualetų negalima vadinti, kaip daugelis įpratę, tiesiog „WC”. Apskundęs Valstybinės kalbos inspekcijos sprendimą, EFHR patyrė nesėkmę – VAAT teisėjai nusprendė, kad Valstybinės kalbos inspekcijos priimtas sprendimas yra tik informacinio pobūdžio, todėl jo apskritai neverta nagrinėti”. Toks teiginys neatitinka tikrovės.

EFHR paraiška buvo išnagrinėta teigiamai ir straipsnio antraštė pakeista į „Teismas nenagrinėjo klausimo, kad tualetų nebūtų galima vadinti WC”, dėl paminėto aukščiau sakinio, jis taip pat buvo pakeistas pagal EFHR prašymą. Straipsnio turinys pateikiamas svetainėje.

EFHR

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…