• 2014/03/13

EFHR dalyvaus socialinės sanglaudos plėtros projekte

EFHR dalyvaus socialinės sanglaudos plėtros projekte

yeu_logo_hiresSu džiaugsmu pranešame, kad Europos Žmogaus Teisių Fondas (EFHR) buvo išrinktas dalyvauti socialinės sanglaudos plėtrai skirtuose tarptautiniuose mokymuose Exercising our Rights! – Developing new tools in support of Social Cohesion (lt. Pasinaudokime savo teisėmis! -„Naujų priemonių kūrimas socialinei sanglaudai stiprinti“). EFHR darbuotojai dalyvaus mokymuose Belgijoje, Serbijoje bei Ispanijoje, kuriuos organizuoja Youth for Exchange and Understanding (YEU), lt. Jaunimo mainai ir bendradarbiavimas. Kiekviena organizacija, dalyvaujanti programoje, privalės surengti mokymus ir kitas iniciatyvas vietos bendruomenei, kur išbandys naujus įgūdžius, priemones bei metodus, kurie stiprins socialinę sanglaudą.

Mokymų tikslas yra stiprinti socialinę sanglaudą Europos Sąjungos valstybėse, taikant neformalius mokymo metodus, siekiant geriau suprasti socialinius procesus ir skatinti aktyvumą kuriant lygių galimybių visuomenę, geriau suprasti skirtingų amžiaus grupių žmogaus teises bei kovoti su diskriminacija ir socialine atskirtimi tam tikrų socialinių grupių atžvilgiu. Kitas projekto tikslas – tarpkultūrinio mokymosi pristatymas ir naujų įgūdžių įgijimas, siekiant padidinti mažiau integruotų socialinių grupių (tautinių ir etninių mažumų, vyresnio amžiaus žmonių, imigrantų, mažų miestelių gyventojų) socialinį aktyvumą. Projekte dalyvaus treneriai ir organizatoriai iš 15 Europos Sąjungos šalių.

EFHR dažnai vykdo projektus susijusius su minėtomis socialinėmis grupėmis, ypač tautinėmis mažumomis (pvz. Pilietinio ugdymo projektas, meno konkursas apie žmogaus teises, kampanija prieš neapykantą kurstančias kalbas internete). Mokymų metu EFHR darbuotojai įgys naujų kompetencijų, kurios bus labai naudingos ateityje įgyvendinant projektus.

Įgyvendinant projektą „Pasinaudokime savo teisėmis! – „Naujų priemonių kūrimas socialinei sanglaudai stiprinti“  rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais vietos bendruomenei bus surengtas projektas skirtas socialinei sanglaudai Lietuvoje stiprinti,  apie kurį informuosime tiesiogiai Fondo tinklalapyje.

Plačiau apie projektą galima paskaityti čia.

EFHR

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…