• 2014/02/18

Lietuva nusprendė labiau įsitraukti į ES migracijos politikos formavimą

Lietuva nusprendė labiau įsitraukti į ES migracijos politikos formavimą

naglowek_51Lietuvos Vyriausybė patvirtinto naujas migracijos politikos gaires. Gairės apima taip pat geresnes sąlygas aukštos kvalifikacijos specialistams Lietuvoje.

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) norėtų atkreipti dėmesį į vieną įdomų ir optimistišką dokumento aspektą. Tai yra gairės, kurios pabrėžia tolerancijos svarbą užsieniečiu atžvilgiu. Rasinės ir etninės, kultūrinės tolerancijos skatinimas, kova su ksenofobija, diskriminacija ir rasizmu turėtų tapti svarbiais naujos politikos elementais.

Verta pastebėti, kad Europos Sąjungos (ES) migracijos politika tampriai susijusi su ES garantuojama darbuotojų judėjimo laisve. Remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 45 str. „Sąjungoje užtikrinama darbuotojų judėjimo laisvė. Tokia judėjimo laisvė reiškia, kad įdarbinimo, darbo užmokesčio ir kitų darbo ir užimtumo sąlygų atžvilgiu panaikinama bet kokia valstybių narių darbuotojų diskriminacija dėl pilietybės.“

Vis dėlto neretai valstybės narės nustato neproporcingus ribojimus susijusius su tam tikros kalbos mokėjimu. Fondas norėtų atkreipti dėmesį į ES Teisingumo Teismo aiškinimą, kad nors oficialios kalbos skatinimas yra teisėtas tikslas, tokia politika visais atvejais turi būti proporcinga siekiamam tikslui, o ją įgyvendinant negalima diskriminuoti kitų valstybių narių piliečių. Tokiai Teismo praktikai visiškai pritaria EFHR, kurio nuomone tam tikras kalbos mokėjimo lygio reikalavimas turi būti pagrįstas ir būtinas aptariamam darbui ir negali būti laikomas pagrindu diskriminuoti kitų valstybių narių darbuotojus.

EFHR

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…