• 2014/02/18

Lietuva nusprendė labiau įsitraukti į ES migracijos politikos formavimą

Lietuva nusprendė labiau įsitraukti į ES migracijos politikos formavimą

naglowek_51Lietuvos Vyriausybė patvirtinto naujas migracijos politikos gaires. Gairės apima taip pat geresnes sąlygas aukštos kvalifikacijos specialistams Lietuvoje.

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) norėtų atkreipti dėmesį į vieną įdomų ir optimistišką dokumento aspektą. Tai yra gairės, kurios pabrėžia tolerancijos svarbą užsieniečiu atžvilgiu. Rasinės ir etninės, kultūrinės tolerancijos skatinimas, kova su ksenofobija, diskriminacija ir rasizmu turėtų tapti svarbiais naujos politikos elementais.

Verta pastebėti, kad Europos Sąjungos (ES) migracijos politika tampriai susijusi su ES garantuojama darbuotojų judėjimo laisve. Remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 45 str. „Sąjungoje užtikrinama darbuotojų judėjimo laisvė. Tokia judėjimo laisvė reiškia, kad įdarbinimo, darbo užmokesčio ir kitų darbo ir užimtumo sąlygų atžvilgiu panaikinama bet kokia valstybių narių darbuotojų diskriminacija dėl pilietybės.“

Vis dėlto neretai valstybės narės nustato neproporcingus ribojimus susijusius su tam tikros kalbos mokėjimu. Fondas norėtų atkreipti dėmesį į ES Teisingumo Teismo aiškinimą, kad nors oficialios kalbos skatinimas yra teisėtas tikslas, tokia politika visais atvejais turi būti proporcinga siekiamam tikslui, o ją įgyvendinant negalima diskriminuoti kitų valstybių narių piliečių. Tokiai Teismo praktikai visiškai pritaria EFHR, kurio nuomone tam tikras kalbos mokėjimo lygio reikalavimas turi būti pagrįstas ir būtinas aptariamam darbui ir negali būti laikomas pagrindu diskriminuoti kitų valstybių narių darbuotojus.

EFHR

Susijęs įrašas

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dar kartą pasisakė apie tautinių mažumų mokyklas. Buvo pristatyti pasiūlymai. Savivaldybių…
Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…