• 2014/02/14

Teisė vartoti tautinės mažumos kalbą — teisės aiškinimo klausimas

Teisė vartoti tautinės mažumos kalbą —  teisės aiškinimo klausimas

lrktLietuvos Konstitucinis Teismas ėmėsi pakartotinai nagrinėti 1999 m. spalio 21 d. priimto nutarimo susijusio su asmenvardžių rašyba LR piliečių pasuose, nuostatas.

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) atkreipia dėmesį, kad galimybė vartoti tautinės mažumos kalbą viešojoje erdvėje priklauso nuo interpretacijos. LR Konstitucija numato tik tai, kad valstybinė kalba yra lietuvių. Konstitucija nedraudžia įvesti dar vienos  pagalbinės kalbos, o taip pat tiesiogiai nedraudžia asmenvardžių rašybos originalo kalba. Pareiškimas, kad kitos kalbos vartojimas prieštarauja Konstitucijai yra grindžiamas vien Konstitucinio Teismo išaiškinimu.

Europos Sąjungos šalyse valstybinės kalbos įtvirtinimas teisiniais aktais nedraudžia vartoti kitų kalbų viešajame gyvenime. Nors valstybinių įstaigų vadovai turi užtikrinti, kad gyventojai būtų aptarnaujami valstybine kalba, tačiau jokiu būdu negali uždrausti vartoti kitų kalbų.

Tiek asmenvardžių rašyba originalo kalba, tiek dvikalbių gatvių pavadinimų lentelių naudojimas belieka tik teisės aiškinimo klausimu. EFHR ne kartą atkreipė visuomenės dėmesį į tarptautinę kritiką Lietuvai dėl Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos nesilaikymo. Europos tarybos Ministrų komiteto rezoliucijoje dėl tautinių mažumų apsaugos Pagrindų Konvencijos įgyvendinimo neigiamai vertinami Lietuvos teismų sprendimai dėl anksčiau minėto dokumento principų nepaisymo bei yra atkreipiamas dėmesys į aiškių ir vientisų nuostatų trūkumą, susijusių su tautinės mažumos apsauga Lietuvoje.

Atsižvelgiant į įpareigojančias tarptautinės teisės nuostatas bei galiojančius valstybės įstatymus EFHR primena, kad valstybinės kalbos įtvirtinimas neturi skatinti diskriminacijos arba riboti tautinių mažumų teisių.

EFHR

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…