• 2019/04/09

Ar šūkis „Lietuva lietuviams“ – neapykantos nusikaltimas?

Ar šūkis „Lietuva lietuviams“ – neapykantos nusikaltimas?

Balandžio 9 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas paskelbė nuosprendį didelio atgarsio sulaukusioje ekvadoriečio Fabiano Sanchezo užpuolimo byloje. Teismas užpuolikus pripažino kaltus dėl viešosios tvarkos pažeidimo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (LR BK) 284 str. ir neapykantos kurstymo prieš kitos tautos, rasės, įsitikinimų ir pažiūrų asmenį pagal LR BK 170 str. 2 d. Teismas J. Malinovskiui paskyrė subendrintą vienerių metų ir dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausmę atidedant 2 metams, E. Lukaševičius nuteistas vienerių metų keturių mėnesių laisvės apribojimo bausme. Nuteistieji privalės atlyginti Fabianui neturtinę žalą, solidariai sumokėdami penkis šimtus eurų.

2018 m. liepos 19 d. iš Ekvadoro kilęs, tačiau jau penkerius metus Lietuvoje gyvenantis Fabian buvo užpultas dviejų vyrų, nusikaltimo metu šaukusių „Lietuva lietuviams“. Kaip paaiškėjo bylos nagrinėjimo teisme metu, tokį užpuolikų elgesį esą išprovokavo pats Fabiano elgesys – kovo 11-osios eitynių, vadinamųjų patriotinių, metu jis renginyje dalyvavo su kaltininkus neva įžeidusiu plakatu „Lietuva visiems”. Teisme užpuolikai pripažino, jog minėtas posakis juos įžeidė, nes tokiu atveju Lietuva priklausanti ir gėjams bei nusikaltėliams.

Nuosprendį priėmęs teismas nusprendė, kad „nors pagal lingvistinę prasmę šūkis „Lietuva lietuviams” nereiškia tam tikrų rasių, tautybių žmonių diskriminacijos, įžeidimo, niekinimo, o tėra tautininkų eitynių kovo 11 d. proga skanduojamas šūkis, tačiau [teismas] įvertina tai, kad nukentėjusysis buvo užpiltas būtent dėl to, kad jis, būdamas užsienietis, o tiksliau – Ekvadoro pilietis, pasisako už visų tautų lygybę. Nors abu kaltinamieji nurodo, kad nukentėjusysis jiems nepasirodė išsiskiriantis iš minios, tačiau abu pabrėžė jį atsiminę aktyviai dalyvaujantį Kovo 11 d. eitynėse su plakatu „Lietuva visiems” bei pabrėžiantį, kad Lietuva yra laisva šalis bet kurios valstybės piliečiui. Iš paties kaltinamojo J. Malinovskio parodymų matyti, kad jis nukentėjusįjį laiko „provokatoriumi”, jam nepatikdavo nukentėjusiojo dalyvavimas eitynėse, manė, kad šūkis „Lietuva lietuviams“ turi neigiamą prasmę, kas iš esmės pagrindžia jo neigiamą požiūrį į kitos rasės, kitokių pažiūrų žmogų”.

Europos žmogaus teisių fondo (EFHR) teisininkė Evelina Dobrovolska, atstovavusi Fabianą Sanchezą teisme, džiaugiasi teismo nuosprendžiu ir pažymi, jog pagaliau artėjame prie Europos Žmogaus Teisių Teismo išaiškinimo bei tarptautinių  teisės aktų. Antai 2008 m. lapkričio 28 d. Europos Sąjungos Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios teisės priemonėmis pirmame straipsnyje nurodyta, jog kiekviena valstybė narė turi imtis būtinų priemonių baudžiamumui užtikrinti už straipsnyje nurodytas tyčines veikas, susijusias su rasizmu ir ksenofobija, taip pat, viešu smurto ar neapykantos, nukreiptos prieš asmenų grupę, apibūdinamą pagal rasę, odos spalvą, religiją, kilmę ar tautinę arba etninę kilmę, ar tokiai grupei priklausantį asmenį, kurstymu.

Nepaisant matomų pastangų atpažinti ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už neapykantos nusikaltimus, konkretaus veiksmų plano nebuvimas lemia mažą nusikaltimų atpažinimą, o problemų kyla kone kiekviename tyrimo etape. Vis dėlto tinkamas ir aiškus kvalifikavimas teismų praktikoje šiuo atveju prisidės veiksmingesnės kovos su neapykantos nusikaltimais Lietuvoje.  Teismo išaiškinimas, kad užpuolimas viešai pareiškiant „Lietuva lietuviams“ bei suduodant smūgius nėra tik viešosios tvarkos pažeidimas, bet kartu ir neapykantos skatinimas, yra pirmas žingsnis visuomenės sąmoningumo link.

Susijęs įrašas

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dar kartą pasisakė apie tautinių mažumų mokyklas. Buvo pristatyti pasiūlymai. Savivaldybių…
Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…