• 2024/01/10

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų

Diskusijos dėl rusiškų mokyklų atsinaujino po incidento, kai rusų mokykloje besimokantys paaugliai apšaudė bendraklasį pneumatiniu ginklu, nes jis pareiškė nepritariantis karui Ukrainoje. Vėliau, nepaisant oficialaus raginimo nesieti šio įvykio su priimamais sprendimais tautinių mažumų klausimais, švietimo, mokslo ir sporto ministras G. Jakštas pateikė pasiūlymą dėl rusakalbių mokyklų reformos, pažymėdamas, kad galbūt vertėtų pasekti estų ir latvių pavyzdžiu ir palaipsniui atsisakyti mokymo rusų kalba. Ministro teigimu, kitos tautinių mažumų mokyklos (kuriose mokoma ES šalių ar Lietuvai draugiškų šalių kalbomis) galėtų likti veikti.

EFHR manymu, siūlymas uždaryti rusų tautinės mažumos mokyklas Lietuvoje prieštarauja pagarbos žmogaus teisėms principams, neatitinka nediskriminavimo ir daugiakultūriškumo vertybių. Fondas mano, kad bet kurios etninės grupės marginalizavimas ne tik pažeistų pamatines Lietuvos valstybės vertybes, bet ir keltų grėsmę laisvos daugiakultūrės visuomenės plėtrai. Staigus mokinių perkėlimas iš vienos kalbinės erdvės į kitą taip pat apsunkintų įprastą mokymosi eigą ir sukeltų didžiulį stresą tiek moksleiviams, tiek jų tėvams bei mokytojams. Visuose valdžios institucijų veiksmuose, susijusiuose su vaikais, pirmiausia turėtų būti vadovaujamasi vaiko interesais.

Tautybė yra svarbi asmens tapatybės dalis ir yra neatsiejama nuo viso to, kas apibrėžia individo kultūrinį tapatumą. EFHR mano, kad bet kokie galimi Lietuvos švietimo sistemos pokyčiai turėtų būti grindžiami pagarbos žmogaus teisėms, kultūrų įvairovės, tolerancijos ir solidarumo principais. Todėl įgyvendinant pokyčius turėtų būti konsultuojamasi su tautinių mažumų atstovais ir bendradarbiaujama su mokyklų bendruomenėmis. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad parama karinei agresijai, kariniams nusikaltimams, kitos valstybės sienų ir suvereniteto pažeidimams ar smurtui grindžiama asmeniniais įsitikinimais, o ne asmens etnine kilme. Pavienis atvejis negali tapti pagrindu politiškai motyvuotam sprendimui uždaryti vienos tautinės mažumos mokyklų tinklą.

EFHR taip pat norėtų atkreipti dėmesį į Lietuvos tautinių mažumų švietimo problemas, įvardytas ir bendrame Lietuvos lenkų organizacijų (Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų draugijos „Macierz szkolna“ ir Lietuvos lenkų sąjungos) pareiškime: „panašūs bandymai radikaliai reformuoti tautinių mažumų mokyklas pastebimi jau seniai, o paskesni veiksmai tiesiogiai ar netiesiogiai veikia tautinių mažumų švietimą“. Nors atkreipiamas dėmesys į rusų tautinių mažumų mokyklas, tačiau visai neseniai buvo imtasi įgyvendinti Trakų rajono savivaldybės planus reorganizuoti dvi lenkiškas mokyklas, veikiančias Trakų rajone. Tuomet EFHR ėmėsi veiksmų dėl mokinių teisių Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinėje mokykloje ir Paluknio Longino Komolovskio gimnazijoje užtikrinimo. 2022 m. EFHR teikė teisinę pagalbą šioje byloje ir atstovavo Paluknio bendruomenę „Dienmedis“ teisme.

Tautinių mažumų ir joms priklausančių asmenų teisių ir laisvių apsauga yra neatsiejama tarptautinės žmogaus teisių apsaugos dalis. Lietuva yra ratifikavusi Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją, pagal kurią įsipareigojo gerbti tautinių mažumų teises ir laisves, kovoti su diskriminacija, užtikrinti visų lygybę prieš įstatymą, saugoti ir plėtoti esmines tautinių mažumų savitumo dalis – kalbą, religiją, tradicijas ir kultūros paveldą, garantuoti tautinėms mažumoms priklausiančių asmenų teisę į švietimą, saviraiškos laisvę gimtąja kalba. Tautinių mažumų mokyklų išlaikymas Lietuvoje yra labai svarbus siekiant laikytis tautinių mažumų apsaugos standartų ir propaguoti daugiakultūriškumo vertybes. Siekiant socialinės darnos ir laikantis žmogaus teisių ir demokratijos principų, lygių galimybių, būtina tęsti dialogą ir aktyviau ieškoti sprendimų, kurie suteiktų mokiniams galimybę lavintis išsaugant savo kultūrinį identitetą.

 

Susijęs įrašas

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
Konstitucinis Teismas: diakritinių ženklų naudojimas nelietuviškuose asmenvardžiuose galimas gavus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išvadą

Konstitucinis Teismas: diakritinių ženklų naudojimas nelietuviškuose asmenvardžiuose galimas gavus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išvadą

2023 m. gruodžio 28 d. paskelbtame nutarime Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas konstatavo, kad įstatymų leidėjas, prieš…
Gruodžio 10-oji – Tarptautinė žmogaus teisių diena!

Gruodžio 10-oji – Tarptautinė žmogaus teisių diena!

Gruodžio 10-ąją visame pasaulyje minima Tarptautinė žmogaus teisių diena. Be to, šiais metais minima Visuotinės žmogaus…