Suvienyk Europą – Paremk iniciatyvą Fraternité 2020!

Europos Žmogaus Teisių Fondas nori pranešti, kad pagaliau pradėjo veikti  internetinė parašų rinkimo sistema Europos piliečių iniciatyvai paremti. Nors sukūrti tokią sistemą nebuvo paprasta.

F2020 siūlo tris mobilumo skatinimo priemones:

Rekordinė bauda už komentarus virtualioje erdvėje

Europos Žmogaus Teisių Fondas su džiaugsmu priėmė žinią apie dar vieną išduotą baudžiamąjį įsakymą remiantis jau keletą mėnesių trunkančia kampanija prieš smurtą internete. Pirmą kartą teismas išdavė, remiantis Fondo pareiškimu į Generalinę Prokuratūrą (apie ankstesnius laimėjimus), baudžiamąjį įsakymą pagal Baudžiamojo Kodekso 170 str. 3 d., t.y. viešai kurstė smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl tautybės. Šiaulių miesto apylinkės teismas išdavė

Lietuviška Europos tarybos brošiūros „Teisės ir laisvės praktikoje” versija jau platinama!

Europos žmogaus teisių fondas parengė Europos tarybos mokamosios brošiūros ,,Teisės ir laisvės praktikoje“ versiją lietuvių kalba, kuri plačiai iliustruoja Europos žmogaus teisių konvenciją (EŽTK) ir puikiai pateikia Europos žmogaus teisių teismo (EŽTT) funkcionavimą.

Po ilgai trukusio vertimo ir rengimo Fondas gavo išplatinimui 4000 atspausdintų egzempliorių, kurių dalis bus pristatyta į didžiausias Lietuvos organizacijas, kurios veikia žmogaus teisių apsaugos sferoje, o būtent

Baigėsi mokymai žmogaus teisių tema

Š. m. spalio 19-20 dienomis Europos žmogaus teisių fondo būstinėje vyko mokymai dėl bylų vedimo žmogaus teisių pažeidimo Europos Žmogaus Teisių Teisme (EŽTT) ir Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (ETT) formaliuoju ir procesiniu aspektu. Mokymų organizatoriumi buvo Fondas, kuris kasmet veda mokymus šia tema. Verta pažymėti, kad prabėgusių mokymų dalyviais buvo ne tik jaunimas, įvairių studijų…

Nauja Teisingumo Teismo procedūros reglamento redakcija

Europos žmogaus teisių fondas praneša, kad nuo 2012 m. lapkričio 1 d. įsigalioja nauja Europos Teisingumo Teismo procedūros reglamento redakcija. 1953 m. kovo 4 d. Reglamento struktūra iš esmės nebuvo keičiama, vis dėlto priimta keletą esminių pakeitimų.

Viena iš priežaščių, lėmusių reglamento pakeitimus, yra vis didėjantis skaičius prašymų priimti prejudicinį sprendimą, kas sudaro šiuo metu didžiausią nagrinėjamų bylų dalį Teisingumo Teisme. Tai reiškia Teismas siekia prisitaikyti prie jam pateiktų spręsti ginčų pokyčių.

Fondas dalyvauja Europos Tarybos HELP programos mokymuose

Spalio 8 d. Seime vyko konferencija „Teisė į teisingą teismą: EŽTT ir Lietuvos jurisprudencija. Įvadas į Europos Tarybos švietimo programą teisininkams, teisėjams, prokurorams ir advokatams (HELP Programa)“. Konferencijos tikslas – Lietuvos teisininkų kompetencijos tobulinimas taikant žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos. Konferencijos organizatoriai – Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos advokatūra, Europos Taryba, Teisėjų taryba bei Lietuvos Respublikos prokuratūra.

Svarbi informacija kiekvienam rinkėjui

2012 m. spalio 14 d. įvyks Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai ir referendumas dėl naujos atominės jėgainės statybų Lietuvos Respublikoje.

Fondas kaip visuomeninė organizacija, kurio tikslas yra tenkinti visuomenės interesus, veikdamas visuomenės labui, mano, kad viena pagrindinių valstybės piliečių teisių ir pareigų yra rinkimų teisė. Todėl Fondas, remdamasis informacija, išspausdinta š. m. spalio 6-8 d. dienraštyje „Kurier Wileński”, bei informacija, gauta iš LR Vyriausiosios rinkimų komisijos, jai pritariant, palietė svarbiausius aspektus, susijusius su rinkimų teise. Šios iniciatyvos tikslu yra įsisąmoninti teises ir pareigas, kylančias iš rinkimų Lietuvoje.

Dalyvauk nemokamose mokymuose!

Europos Žmogaus Teisių Fondas maloniai kviečia į mokymus, kurių pagrindinis tikslas – savo žinių pagilinimas nagrinėjant bylas Europos Žmogaus Teisių Teisme bei Europos Teisingumo Teisme žmogaus teisių pažeidimų srityje procesiniu ir formaliuoju aspektu.

Mokymai padės pagilinti praktines žinias susijusias su skundų pateikimu į Europos Žmogaus Teisių Teismą, o taip pat su sprendimais, tokiais svarbiais klausimais kaip turto grąžinimas

Tautinės nesantaikos kurstymas persikelia į bažnyčią

Neseniai pasirodžiusi informacija kaip kunigas lietuvis gina lenkų tautinės mažumos teises Kaune (plačiau: http://kurierwilenski.lt/2012/09/21/ksiadz-litwin-broni-polakow-na-kowienszczyznie/) maloniai nustebino Europos Žmogaus Teisių Fondą. Tai yra pagirtinas poelgis. Ginti žmogaus teises privalo kiekvienas, o ypatingai Bažnyčia ir jai atstovaujantys kunigai.

Štai kunigas, neseniai išvaręs lenkų turistus iš Gailestingumo Šventovės, pasirodo ir praeityje elgėsi ne visiškai krikščioniškai.

Deja, neseniai kunigas Vaidas Vaišvila išvarė iš bažnyčios lenkų turistus iš Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės. Maža to, Fondas