• 2011/03/30

Kaip Europos Taryba gali padėti tautinėms mažumoms?

Kovo 3 diena, eilinės paskaitos „Pagerinti žmogaus teisių tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisėje“dalyviai praturtino savo žinias apie žmogaus teisių apsaugą Europos Tarybos sistemoje.

Į Paskaitą, kuri vyko Balstogės universiteto filiale Vilniuje atvyko keliasdešimt susidomėjusių šia tema klausytojų.

Paskaitos metu pabrėžta, kad 1949 metais Europos šalys pripažino, kad vienas iš pagrindinių tikslų jų bendradarbiavimui ateityje bus pasiekti didesnės vienybės žemyne siejant demokratijos principus, teisinės valstybės, pliralizmo ir žmogaus teisių apsaugą.

Taip pat buvo pastebėta, kad Europos Taryba savo forume yra pirmoji Europos regioninė organizacija, kuri sugebėjo pasiekti privalomus tarptautinius standartus, siekiant apsaugoti tautinių mažumų teises.

Per paskaitą atsižvelgta į atitinkamas nuostatas dėl Europos Konvencijos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, susijusias su mažumų apsaugą. Aptartas dviejų dokumentų nuostatas, tiesiogiai susijes su teisėmis ir tautinių mažumų laisvėmis: Konvencija, dėl nacionalinių mažumų apsaugos ir Europos korta dėl regioninių ir mažumų kalbų.

Susijęs įrašas

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…
Konstitucinis Teismas: diakritinių ženklų naudojimas nelietuviškuose asmenvardžiuose galimas gavus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išvadą

Konstitucinis Teismas: diakritinių ženklų naudojimas nelietuviškuose asmenvardžiuose galimas gavus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išvadą

2023 m. gruodžio 28 d. paskelbtame nutarime Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas konstatavo, kad įstatymų leidėjas, prieš…