Europos Žmogaus Teisių Fondas atskleidė manipuliavimą statistika

Kovo 24 dieną 2011 m. Europos žmogaus teisių fondas nusiusntė raštą i Darbo ir socialinių tyrimų institutą, esantį Vilniuje, prašydamas paaiškinti netikslumus, susijusius su 2008 m. atliktu vyrų ir moterų, priklausančių tautinėms mažumoms, padėties darbo rinkoje tyrimu.

Fondas savo rašte teigė, kad Europos Sąjungos Pagrindinių Teisių Agentūra savo 2010 m. raporte  (88 puslapyje)  cituoja Instituto tyrimo rezultatus. Juose yra minima , kad „Lietuvoje 42% tyrime dalyvavusių tautinių mažumų atstovų susidūrė su problemomis darbo rinkoje dėl nepakankamo lietuvių kalbos mokėjimo“. Šis teiginys tapo vienu iš argumentų seime priimant kovo 17d. naują Švietimo įstatymą dėl papildomų mokymų lietuvių kalba. Lietuvos Užsienio reikalų ministras A. Ažubalis savo konferencijoje 2011.02.22 irgi paminėjo Instituto tyrimo rezultatus.