Kaip Europos Taryba gali padėti tautinėms mažumoms?

Kovo 3 diena, eilinės paskaitos „Pagerinti žmogaus teisių tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisėje“dalyviai praturtino savo žinias apie žmogaus teisių apsaugą Europos Tarybos sistemoje. Į Paskaitą, kuri vyko Balstogės universiteto filiale Vilniuje atvyko keliasdešimt susidomėjusių šia tema klausytojų. Paskaitos metu pabrėžta, kad 1949 metais Europos šalys pripažino, kad vienas iš pagrindinių tikslų jų bendradarbiavimui ateityje…