Europos žmogaus teisių fondas siekia išsiaiškinti, ar Lietuvos valdžia manipuliuoja statistika

2011 m. kovo 24 d. Europos žmogaus teisių fondas Darbo ir socialinių tyrimų institutui Vilniuje išsiuntė laišką, prašydamas paaiškinti 2008 m. instituto atliktų tyrimų apie etninėms mažumoms priklausančių moterų ir vyrų situaciją darbo rinkoje netikslumus. Fondas laiške paaiškino, kad Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra savo 2010 m. ataskaitoje (88 psl.) cituoja instituto tyrimų rezultatus. Remiantis…