Europos žmogaus teisių fondas siunčia tris peticijas į Briuselį

fot.EFHR

Europos žmogaus teisių fondas Europos Sąjungos struktūroms – Europos Parlamentui ir Europos Komisijai – išsiųs tris peticijas prieš:

  1. asmens duomenų kaupimą  pagal etninės kilmės kriterijų
  2. tautines mažumas diskriminuojantį Švietimo įstatymą
  3. lenkų tautinės mažumos teisių ribojimą Lietuvoje (Tomaszo Snarskio skundo palaikymas, su peticija galima susipažinti tinklalapyje www.efhr.eu)

 

 

Europos žmogaus teisių fondas įrodė, kad Lietuvos valdžios cituojami tyrimo rezultatai neatitinka tikrovės

Tik 3.9 proc. Lietuvoje gyvenančių lenkų savo neįsidarbinimo priežastimi įvardijo nepakankamą lietuvių kalbos mokėjimą. Darbo ir socialinių tyrimų institutas su buveine Vilniuje patvirtino Europos žmogaus teisių fondo prielaidą, kad Lietuvos valdžios cituojami tyrimo rezultatai neatitinka tikrovės.

 Š.m. kovo 24 d. Europos žmogaus teisių fondas kreipėsi į Darbo ir socialinių tyrimų institutą prašydamas išaiškinti netikslumus, esančius 2008 m. instituto atliktoje Vyrų ir moterų, priklausančių etninėms mažumoms, padėties darbo rinkoje tyrimo ataskaitoje. Šio tyrimo rezultatai buvo vienas iš pagrindinių argumentų Lietuvos Respublikos Seimui 2011 m. kovo 17 d. priimant naują Švietimo įstatymą, kuriuo Lietuvoje buvo susiaurintos tautinių mažumų teisės.