• 2021/07/23

Teismas suvienodino dar vienos šeimos pavardę

Teismas suvienodino dar vienos šeimos pavardę

Vilniaus miesto apylinkės teismas 2021 m. kovo 25 d. priėmė sprendimą, kuriuo įpareigojo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių (CMS) pakeisti Lietuvos Respublikos pilietės ikisantuokinę pavardę į santuokinę „Westerfield“ ir išduoti naują santuokos sudarymo įrašą bei įtraukti į apskaitą pareiškėjų nepilnamečio vaiko gimimą išlaikant originalią pavardės rašybą su „W“ raide. Sprendimas jau yra įsiteisėjęs. 

Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjai sudarė santuoką Jungtinėje Karalystėje, ten pat pareiškėjams gimė vaikas. Pareiškėja kreipėsi į CMS su prašymu pakeisti jos pavardę į „Westerfield“, nes ji norėjo turėti vienodą su vyru pavardę. CMS pateikė išvadą, kuria atsisakė tenkinti pareiškėjos prašymą, savo atsisakymą motyvuodami teisinių galimybių nebuvimu. Pareiškėjai buvo pasiūlytas sulietuvintas pavardės variantas „Vesterfield“. Toks pasiūlymas netenkino pareiškėjos, nes originali vyro pavardė atrodė iškraipyta, todėl ji nutarė pasilikti iki santuokos turėtą pavardę. Vaiko gimimą per Lietuvos Respublikos ambasadą Londone buvo prašoma įtraukti į apskaitą Lietuvoje, suteikiant vaikui originalią pavardę „Westerfield“, tačiau CMS atsisakė tenkinti pareiškėjų prašymą. Vėl buvo pasiūlytas sulietuvintas „Vesterfield“ variantas bei pasiūlyta kreiptis į teismą. 

Teismas aptariamame sprendime įvertino teisės aktų reikalavimus bei nurodė, kad esamas teisinis reguliavimas nėra pakankamas asmenų išreikštiems socialiniams poreikiams patenkinti ir teisėms užtikrinti. Pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.20 straipsnio 1 dalį kiekvienas asmuo turi teisę į vardą. Sąvoka „vardas“ aiškinama plečiamai ir reiškia ne tik vardą (vardus), bet ir pavardę bei pseudonimą.

Teismas vadovavosi ir atitinkama tarptautinių teismų praktika. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas savo jurisprudencijoje yra išaiškinęs, kad asmens vardas ir pavardė yra vienas iš jo identiteto ir privataus gyvenimo, kuriam apsaugoti skirta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, elementų.

Vilniaus miesto apylinkės teismo vertinimu, atsisakymas įrašyti pavardę su raide „W“ neatitinka Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos bei Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnio reikalavimų. Pagrįsdamas savo poziciją Teismas iš esmės pakartojo kitame tą pačią dieną priimtame sprendime išdėstytus argumentus (žr. https://lt.efhr.eu/2021/07/12/dar-vienas-laimejimas-del-teises-i-originalia-pavardes-rasyba-teismas-ipareigojo-cms-pakeisti-jungtineje-karalysteje-gyvenancios-lietuves-pavarde-santuokos-sudarymo-irase-irasant-lotyniska/).

Teismas nustatė, jog pareiškėjos bei jos vaiko pavardės rašymas skirtingai nei pareiškėjo (sutuoktinio ir vaiko tėvo), neabejotinai sukelia pareiškėjų šeimai tam tikrų nepatogumų siekiant nustatyti visų šeimos narių tapatybes, teikiamų dokumentų autentiškumą, šeimos giminystės ryšius ir pan. Byloje nėra pateikta jokių įrodymų, patvirtinančių, kad pareiškėjos bei jos vaiko pavardės įrašymas su „W“ raide, t. y. „Westerfield“, trukdo visuomenės gerovei, ar dėl to kyla praktinių sunkumų. Šiuo atveju nenukrypimas nuo esamo teisinio reglamentavimo ir atsisakymas tenkinti pareiškimą neatitiktų teisingumo principo, būtų neproporcingas neigiamoms pasekmėms, kurias patirtų pareiškėjai (pareiškėjų šeima visuomet turės išsklaidyti abejones dėl jų tapatybės ir pateikiamų dokumentų autentiškumo, ir/ar patirs keblumų paveldėjimo teisinių santykių srityje, leidžiant vaiką į mokyklą, tvarkant šeimos dokumentus, keliaujant ir pan.).

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“, aptariamoje byloje suteikęs pareiškėjai visą reikiamą teisinę pagalbą, jau daugelį metų pabrėžia, kad teisė išlaikyti savo pavardę originalia forma yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių, kylančių iš teisės į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą. Atsisakymas leisti pareiškėjai ir jos vaikui išsaugoti originalią pavardės rašybą pažeidžia pareiškėjų ir jų šeimos privatų gyvenimą, o taip pat juos diskriminuoja, sukelia rimtų administracinių, profesinių ir asmeninių nepatogumų.

Pastebėtina, kad išvadą byloje teikianti institucija – Valstybinė lietuvių kalbos komisija – pripažino, kad vardo rašyba šiuo atveju yra išimtinai teisinis klausimas, kuris turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į teisės aktus ir jų aiškinimą teismų praktikoje. Tai reiškia, jog asmenvardžių rašybos išimtys ir draudimai niekaip negali būti susiję su viešąja tvarka, neva ginant susiformavusią lietuvių kalbos kalbinę kultūrą. 

EFHR teikia teisinę pagalbą asmenims, susiduriantiems su originalios asmenvardžių rašybos asmens dokumentuose problema. Teisinę pagalbą teikia EFHR teisininkai ir advokatai iš žinomų, su Fondu bendradarbiaujančių, advokatų kontorų. Teisinė pagalba apima konsultacijų teikimą, dokumentų parengimą ir atstovavimą teisme. Susidomėjusius kviečiame registruotis el. paštu info@efhr.eu , telefonu + (370) 691 50 822. 

 

Susijęs įrašas

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dar kartą pasisakė apie tautinių mažumų mokyklas. Buvo pristatyti pasiūlymai. Savivaldybių…
Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…