• 2018/09/03

EFHR sveikina naują praktikantę iš Italijos – Rebecca

EFHR sveikina naują praktikantę iš Italijos – Rebecca

Rebecca Venuto, naujoji praktikantė iš Italijos, atliks praktiką EFHR rugsėjo – gruodžio mėnesiais. Ji neseniai baigė tarptautinio mokslo ir diplomatinių santykių studijas Italijoje, Triesto universitete, ir toliau tęs studijas tarptautinės teisės ir žmogaus teisių srityje Olandijoje.

Ji įsivaizduoja savo karjerą būtent šioje srityje, nes bakalauro studijos suteikė žinių politikos, ekonomikos bei teisės srityse, todėl, norėdama pagilinti savo žinias mažumų teisių srityje bei įgyti svarbių įgūdžių, padedančių atpažinti bet kokias diskriminacijos formas, ypač socialinėje erdvėje, pasirinko būtent šią praktiką. Taip pat, EFHR organizuotų veiklų bei mokymų dėka, ji turės galimybę tobulinti savo tarpasmeninius įgūdžius bei susitikti su vietiniais žmonėmis.

Rebecca yra ne kartą dalyvavusi savanoriškose veiklose, pavyzdžiui, vietiniame UNICEF skyriuje Goricijos mieste, Italijoje, bei pabėgėlių centre Briuselyje. Jos anksčiau atlikta praktika Territorial Commission for Recognition of International Protection (CTRPI) Italijoje leido geriau suprasti tarptautinės apsaugos teisės aktų stiprybes bei silpnybes.

Vienas iš praktikantės pomėgių – svečių šalių pažinimas ir  noras pasinerti į jų kultūrą per istorijos, literatūros, muzikos bei politikos prizmes. Ji taip pat buvo išvykusi su Erasmus+ mainų programą į Bordo (Bordeaux) universitetą, Prancūziją, kas be jokios abejonės leido praplėsti savo akiratį bei išugdė norą keliauti.

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…