Suvienodintas lietuvių kalbos egzaminas kelia sunkumų tautinių mažumų mokyklų mokiniams

You are here:
X