• 2014/09/02

Stipendijos lenkų kilmės studentams

Stipendijos lenkų kilmės studentams

maturaPrasidėjo nauji mokslo metai. Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) nori jums pranešti apie naują, Wileńszczyzna fondo vykdomą, iniciatyvą – stipendijas lenkų kilmės studentams, besimokantiems Lietuvoje.

Wileńszczyzna fondo teigimu, „esminis Fondo tikslas yra paremti buvusiose SSRS valstybėse gyvenančius ar Lenkijoje studijuojančius lenkų kilmės jaunuolius. Mes stengiamės paremti jaunus žmones ne tik aprūpindami juos materialine bei nematerialine parama, bet taip pat remiame lenkų bendruomenės organizacijas, užsiimančias šviečiamąja, moksline bei kultūrine veikla“.

Fondas suteikia paramą:

1. Studijuojantiems Lenkijoje. Paramą suteikia Wileńszczyzna fondas bei valstybinis Lenkijos bankas. Ji skiriama lenkų kilmės studentams iš buvusių SSRS valstybių, bei tiems, kurie studijuoja Baltstogės universiteto filiale Vilniuje. Stipendiją gauti gali ekonominių krypčių studentai. Jos dydis – nuo 400 zlotų iki 1600 zlotų per mėnesį. Ši materialinė parama neretai studentams padeda įgyti išsilavinimą, sudalyvauti konferencijose, susitikimuose bei įvairiuose ekonomikos kursuose ir mokymuose.

Per paskutiniuosius penkerius metus stipendija buvo suteikta jau 400 studentų. Registracija dėl stipendijos gavimo prasideda rugsėjo pradžioje. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.stypendium.org.

2. Studijuojantiems Lietuvoje. Šią paramą lenkų kilmės studentams, studijuojantiems Lietuvoje, finansuoja Wileńszczyzna fondas ir Lenkijos Respublikos Užsienio reikalų ministerija. Šios stipendijos yra skirtos dalyvauti mokymuose, seminaruose, konferencijose ar pirkti knygas. Šia stipendija tikimasi padėti jauniems lenkams įsitvirtinti Lietuvos darbo rinkoje.

2014 metais šimtui žmonių buvo skirta 800 Lt stipendija. Šiuo metu vis dar teikiamos naujos stipendijos. Paraiškas dėl stipendijos gavimo galite teikti iki 2014 rugsėjo 20 d. (III paskyrimas) bei iki 2014 lapkričio 20 d. (IV paskyrimas).

Daugiau informacijos rasite www.stypendium.eu.

Visus studentus taip pat kviečiame pasinaudoti proga ir  siekti naujų žinių bei patirties EFHR mokymų ir  savanorystės programose. Daugiau informacijos ieškok mūsų puslapyje. 

EFHR

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…