• 2014/09/05

HREA edukacinė platforma

HREA edukacinė platforma

logo-300x58Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ragina pasidomėti Žmogaus teisių švietimo asociacijos (HREA – Human Rights Education Association) internetine platforma, teikiančia geresnį su žmogaus teisėmis susijusių problemų suvokimą. Ši platforma siūlo aktyvistų ir specialistų mokymus, su švietimu susijusių klausimų ir programų rengimą bei internetinės bendruomenės kūrimą pasitelkiant technologijas.

HREA yra tarptautinė nevyriausybinė žmogaus teises ginanti organizacija. Jos pagrindinis tikslas yra žinias ir požiūrį plečiantys, veiksmus, ginančius žmogaus teises, formuojantys mokymai ir švietimas bei taikos ir laisvės plėtojimo skatinimas.

Organizacija bendradarbiauja su atskirais individais, nevyriausybinėmis ir tarpvyriausybinėmis organizacijomis bei su švietimo programomis ir žmogaus teisių vykdymu susijusiomis institucijomis. Interneto platforma yra prieinama devyniomis kalbomis.

EFHR skatina domėtis šiuo metu vykstančiais su žmogaus teisėmis susijusiais įvykiais bei ragina aktyviai dalytis savo nuomone bei idėjomis tokiais klausimais, kaip, pavyzdžiui, kibernetinė erdvė.

EFHR

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…