• 2014/01/26

Dar viena kritiška Rusijos Federacijos ataskaita dėl žmogaus teisių Lietuvoje

Dar viena kritiška Rusijos Federacijos ataskaita dėl žmogaus teisių Lietuvoje

midrfPernai Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) rašė apie ataskaitą dėl žmogaus teisių paisymo Europos Sąjungoje (ES), kurioje Rusijos Federacijos Užsienio reikalų ministerija (URM) kritiškai atsiliepia apie esamą žmogaus teisių padėtį Lietuvoje. Kasmet rengiamoje ataskaitoje apie žmogaus teisių paisymą ES, rusai tradiciškai sukritikavo Baltijos šalių vykdomą politiką, įskaitant ir Lietuvos politiką minėtoje srityje. URM pareiškė, kad palyginus su praėjusiais metais, žmogaus teisių padėtis Lietuvoje nepagerėjo.

Papildomai URM atkreipia dėmesį, kad žiniasklaidos ir saviraiškos laisvės pažeidimai Lietuvoje tapo įprastais reiškiniais. Ataskaitoje minima, kad remiantis kai kurių vietinių ir tarptautinių ekspertų išvadomis, teisės pažeidimai šioje srityje patvirtina dabartinę tendenciją, jog Lietuva nevykdo tarptautinių įsipareigojimų.

http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/34056/is_rusijos_urm_streles_lietuvai_del_neonacizmo

http://lt.efhr.eu/2013/01/14/dar-viena-kritiska-ataskaita-del-zmogaus-teisiu-lietuvoje/

Kalbant apie tautinių mažumų teises, URM nuomone 2010 m. (priimtas 1991 m.) nustojus galioti Tautinių mažumų įstatymui susidarė „teisinis vakuumas”. Taip pat ataskaitoje pabrėžiama, kad nevyriausybinių organizacijų atsakomybė buvo apribota iki laidavimo už diskriminacijos aukas Lietuvoje. URM taip pat rašo apie ribojamas galimybes gauti išsilavinimą gimtąja kalba nacionalinėms mažumoms. Be to, dėl priimto 2011 m. Švietimo įstatymo, ir privalomo kelių dalykų mokymo valstybine kalba, tautinėms mažumoms priklausantys mokiniai atsidūria nelygioje padėtyje, palyginti su lietuviais.

Remiantis ataskaita, bendra žmogaus teisių padėtis Lietuvoje ne tik nepagerėjo, tačiau kai kuriose srityse (pavyzdžiui, saviraiškos laisvės ir žiniasklaidos) tapo daug blogesnė negu ankstesniais metais.

Oskaras Jusys LR URM Tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamento direktorius pareiškė, kad ataskaitoje pateikti įtarimai susiję su tariama tautinių mažumų diskriminacija švietimo srityje bei žiniasklaidos ir saviraiškos laisvėje nėra pagrįsti atsižvelgiant į dabartinę padėtį.

Europos žmogaus teisių fondas priduria, jog tai anaiptol ne vienintelė tarptautinė ataskaita, bylojanti apie tautinių mažumų diskriminaciją Lietuvoje. Pavyzdžiui, Europos Tarybos Ministrų Komiteto rezoliucija ResCMN (2012)19 dėl Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje,  parodo aiškių ir nuoseklų teisinių tautinių mažumų apsaugos nuostatų trūkumą, tautinių mažumų švietimo įstaigoms yra sunkiau gauti finansavimą, taip pat yra nepakankama parama kultūros ir tautinių mažumų tapatybės apsaugai. Tačiau visų pirma reiškiamas nepasitenkinimas Lietuvos teismais dėl tautinių mažumų kalbos vartojimo, kadangi nepaisoma daug tautinių mažumų apsaugos nuostatų, o ypač Konstitucijos ir Pagrindų konvencijos pagrindų. (https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2009951&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383).

EFHR norėtų pranešti, kad sausio 14 d., Prezidentė Europos Parlamento forume pareiškė, kad jokia Europos organizacija, užsiimanti tautinių mažumų teisių gynimu, nepatvirtino fakto, jog Lietuvoje yra pažeidžiamos žmogaus teisės. Fondas remiantis keliomis tarptautinėmis ataskaitomis dėl žmogaus teisių teigia, jog visa tai nesutampa su tikrove. (http://lt.efhr.eu/2014/01/16/efhr-neigia-prezidentes-d-grybauskaites-skelbiama-informacja/).

Spaudos pranešimus apie Rusijos Užsienio reikalų ministerijos (URM) 2012 m. ataskaitą galima perskaityti čia. Visas Rusijos Užsienio reikalų ministerijos ataskaitos tekstas pateikiamas svetainėje.

 EFHR

Susijęs įrašas

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dar kartą pasisakė apie tautinių mažumų mokyklas. Buvo pristatyti pasiūlymai. Savivaldybių…
Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…