• 2012/11/17

ES Pagrindinių teisių agentūros ataskaita už 2010 metus, pataisyta EFHR prašymu

ES Pagrindinių teisių agentūra (vert. European Union Agency for Fundamental Rights) savo puslapyje atliko žadėtus Ataskaitos už 2010 metus pataisymus dėl Lietuvos pagal Europos žmogaus teisių fondo (EFHR) pateiktą pasiūlymą.

2010 metais pagal Agentūros ataskaitą buvo darytina išvadą, kad „Lietuvoje 42% tyrime dalyvaujančių tautinių mažumų atstovų nurodė, kad susidūrė su sunkumais darbo rinkoje, kadangi silpnai moka lietuvių kalbą”.

 EFHR atkreipė Agentūrai dėmesį, kad tik 3,9% lenkų kaip savo nedarbo priežastį nurodė nepakankamą lietuvių kalbos mokėjimą (daugiau informacijos:  http://www.efhr.eu/2011/03/28/europos-zmogaus-teisiu-fondas-irode-kad-lietuvos-valdzios-cituojami-tyrimo-rezultatai-neatitinka-tikroves/?lang=lt). Atsakydama į EFHR raštą, Agentūra priėmė Fondo pastabas ir užtikrino, kad pataisys savo Ataskaitą. http://www.efhr.eu/2012/09/19/europos-sajungos-pagrindiniu-laisviu-agentura-keicia-2010-metu-ataskaita-apie-lietuva/?lang=lt.

Agentūra po apsikeitimų raštais per kelias savaites sutiko paskelbti Fondo pasiūlytus Ataskaitos pakeitimus, kurie pilnai atspindi Lietuvoje atliktų tyrimų rezultatus. Naujoje ataskaitos versijoje 100 puslapyje dabar yra toks užrašas: „Lietuvoje 42% tyrime dalyvaujančių tautinių mažumų atstovų nurodė, kad susidūrė su sunkumais darbo rinkoje, kadangi silpnai moka lietuvių kalbą. Tačiau tik 6,7% apklaustų vyrų ir 24,7% moterų, kurių paklausė dėl asmeninės patirties, nurodė lietuvių kalbos nemokėjimą kaip nedarbo priežastį. Tačiau atsakymų spektras skiriasi tarp įvairių etninių tautinių mažumų, pvz. tik 3,9% lenkų respondentų nurodė nepakankamą lietuvių kalbos mokėjimą kaip nedarbo priežastį.”

Reikia prisiminti, kad šis prieštaravimas buvo viena iš priežasčių, dėl kurių Lietuvos Seimas 2011 m. kovo 17 d. priėmė naują švietimo įstatymą, įvedantį papildomą mokymą lietuvių kalbą.

Fondas labai džiaugiasi, kad po apsikeitimų raštais su Agentūra per pusantrų metų, gautame atsakyme Agentūra pritarė Fondui ir užtikrino, kad atliks Ataskaitos už 2010 metus pataisymus. To paties Fondas tikisi iš Lietuvos valdžios ir žiniasklaidos, kurie kelis kartus rėmėsi neteisinga tyrimų interpretacija.

Susijęs įrašas

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dar kartą pasisakė apie tautinių mažumų mokyklas. Buvo pristatyti pasiūlymai. Savivaldybių…
Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…