• 2012/11/21

EFHR dalyvavo mokymuose Suomijoje

2012 metais lapkričio 12-17 dienomis Suomijoje vyko konferencija „Europa pabusk“: laikas veikti! Kūrybingi veiksmai kovojant su diskriminacija (Wake Up Europe: It’s Time to Act! – Creative Action to Tackle Discrimination)”. Konferencijos tikslas buvo pasidalinti  naujausiomis strategijomis ir praktika „Europinio judėjimo prieš diskriminacija“ tema.

Konferencija jungė savyje plenarinius posėdžius, darbus grupėse, paskaitas, seminarus, pristatymus, debatus, atviras diskusijas ir kitus metodus interaktyviojo darbo dėl diskriminacijos, antirasizmo, antifašizmo, pabėgėlių, migrantų,  savanoriškos veiklos, žmogaus teisių ir mažumų atstovams. Diskusijos tema taip pat buvo sudėtinga romų mažumos padėtis, galimi alternatyvūs metodai kovojant su diskriminacija, tokie kaip menas ir plintanti neapykanta tarp jaunimo ir mokinių.

Virš 90 konferencijos dalyvių atstovavo organizacijas iš įvairių šalių priklausančių Europos Tarybai. Europos Žmogaus Teisių Fondas (toliau – EFHR) turėjo galimybę ne tik atstovauti, bet ir supažindinti konferencijos dalyvius su savo veikla, pasiekimais ir EFHR vertybėmis, be to turėjo galimybę užmegzti naujų ryšių su panašaus profilio organizacijomis.

Fondas dalyvavo grupėje, kurioje buvo aptariama savanorystės tema. Per penkias dienas buvo aptariami klausimai, susiję su savanoriavimo galimybėmis, jos koordinavimu, nauda ir savanoriško darbo efektyvumu nevyriausybinėse organizacijose. EFHR, kuri šiais metais bendradarbiavo su daugiau negu 100 savanorių iš viso pasaulio,  tos žinios dar labiau padės racionaliai naudotis šios paramos forma.

EFHR požiūriu, svarbiu aspektu buvo neapykantos online tema (hate speech). Šioje grupėje buvo aptariama ne tik esama problema, bet ir galimi metodai kovoje su tokia diskriminacijos  forma, bei projektus šia tema. EFHR šioje srityje turėdama didelius pasiekimus, galėjo pasidalinti savo patirtimi.

Fondas su džiaugsmu priėmė žinią, kad  kita konferencija netolerancijos Europoje tema, organizuojama UNITED, įvyks 2013 metų pavasarį Lietuvoje.

Europos žmogaus Teisių Fondas

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…