• 2012/07/17

Europos Tarybos brošiūros „Teisės ir laisvė praktikoje” lenkiška versija jau prieinama!

Europos žmogaus teisių fondas, pagal Europos Tarybos pavedimą, parengė lenkišką Europos Tarybos mokomosios brošiūros “Teisės ir laisvė praktikoje” versiją, turtingai ilustruojančią Europos žmogaus teisių konvenciją ir puikiai parodančią Europos Žmogaus Teisių Teismo funkcionavimą.

Fondo ir jo praktikantų pastangų dėka buvo išspausdinta 5000 šios brošiūros egzempliorių, iš kurių 3500 buvo įteikta didžiausiems fondams Lenkijoje, veikiantiems žmogaus teisių apsaugos srityje (Europos Tarybos Biurui Varšuvoje, UNICEF Lenkija, Vaikų teisių gynėjo biurui, Helsinkio Žmogaus Teisių Fondui, Piliečių Švietimo Centrui, Atvirai Respublikai ir Fondui “Šiuolaikinė Lenkija”) bei Varšuvos aukštosioms mokykloms (Leono Kozminskio Akademijai, Lazarskio Aukštajai Mokyklai, Varšuvos Universtietui, Aukštesniajai Prekybos Mokyklai, Kardinolo Stefano Wyšynskio Universitetui). Likusi dalis bus atiduota švietimo įstaigoms Lietuvoje.

Dabar brošiūra yra verčiama į lietuvių kalbą.

Tikimės, kad brošiūra “Teisės ir laisvė praktikoje” atitinks visų, besidominčių žmogaus teisėmis, lūkesčius. Brošiūrą pdf. formate galima rasti čia:   http://efhr.eu/hdd/fiches_dh_PL_lite.pdf, arba Europos tarybos tinklalapyje.

Besidominčius brošiūra prašome  kreiptis į Europos žmogaus teisių fondą.


Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…