• 2012/07/18

Dar 3 laimėtos bylos dėl komentarų!

Europos Žmogaus Teisių Fondas gavo eilinius  pranešimus apie tai, kad buvo išduoti trys baudžiamieji įsakymai įžeidinėjančių komentarų autoriams vadovaujantis Fondo paraiškomis siųstomis į Generalinę Prokuratūrą (apie ankstesnius laimėjimus: (http://www.efhr.eu/2012/03/15/pirmoji-bauda-uz-komentarus/?lang=lt, http://www.efhr.eu/2012/04/16/kolejna-kara-za-komentarze/)

2012 m. balandžio 23 dieną Panevėžio miesto apylinkės teismas išdavė to miesto gyventojui V.M. baudžiamąjį įsakymą  dėl viešo neapykantos kurstymo, raginimo diskriminuoti tautybės atžvilgiu ir įžeidinėjančiu komentaru.

Už savo komentarą svetainėje lrytas.lt prie straipsnio apie tai, kad yra svarstomas leidimų išdavimas dėl dvikalbių gatvių lentelių  tautinių mažumų tankiai apgyvendintų vietovėse :   „Jei tu ne lenkė, tai sunku ir beįsivaizduoti kokią dar tūpesnę tautybę…Bandau spėti. Čiukčia?” parašyta2011 m. liepos 1 d. autorius buvo nubaustas 520 Lt dydžio pinigine bauda.

Autorius pripažino prokurorui savo kaltę, tačiau garantavo, kad nenorėjo įžeisti lenkų tautos, tiesiog viešai pareiškė savo nuomonę apie žmones, kurie gyvena Lietuvoje ir laiko save lenkais, nors iš tikrųjų taip vadinami „tutejsi” nemoka net lenkų kalbos.

Eiliniai du baudžiamieji įsakymai buvo išduoti vienam asmeniui – V.S., dėl dviejų skirtingų komentarų.

2012 m. balandžio 30 d.  2012m. Marijampolės raj. Apylinkės teismas išdavė baudžiamąjį įsakymą V.S. šio rajono gyventojui, dėl viešo neapykantos kurstymo, raginimo diskriminuoti tautybės atžvilgiu ir įžeidinėjančiu komentaru. Už žodžius:  „Lenkai yra mūsų tautos, šiukšlių konteineris, bet čia ne mažumos kaltos, o lenkų politikai, kurie bruka nesantaiką tarp mūsų, tokia realybė šiuo metu.“ , parašyti2011 m liepos 1d.., V.S. buvo nubaustas 390 Lt dydžio pinigine bauda.

Tačiau 2012 m. gegužės 10 d. V.S buvo nubaustas už straipsnio komentarą apie tai, jog LR Seimo pirmininkė nemato problemos dėl to, kad į Lietuvą neatvyks sudaryta iš aukšto rango delegacija iš Lenkijos. Komentaras, parašytas 2012 m. sausio 11 d., skambėjo šitaip: „Kuo mažiau jų čia bus, tuo geriau LT., o tauta yra bjauri – savanaudžiai ir aferistai, ačiū, kad nedalyvaus jie, mažai jų vokiečiai išnaikino, geto tik verti.“, o autorius buvo nubaustas 260 Lt vertės pinigine bauda.

V.S. pripažino, kad suprato, jog šiais komentarais įžeidžia lenkų tautą, tačiau parašė juos, nes pats jautiesi esą įžeistas lenkų elgesiu. Piniginių baudų vertė yra gan simboliška dėl lengvinančių aplinkybių.

Iš viso jau yra 5 baudos už komentarus remiantis vienais iš keliasdešimčių Europos Žmogaus Teisių Fondo paraiškų (2011 metais Fondas pateikė 25 paraiškų į Generalinę Prokuratūrą dėl komentarų, o 2012 – jau 50 paraiškų) pateiktų į prokuratūrą, jau keletą mėnesių trunkančios kampanijos metu, siekiant sustabdyti tų visų nebaudžiamumo jausmą, kurie nuolat be sąžinės graužimo įžeidinėja kitų žmonių orumą, įskaitant ir raginimus atimti jų gyvybę. (http://www.efhr.eu/2011/08/18/europejska-fundacja-praw-człowieka-przeciwko-narastającej-fali-nienawiści-w-internecie-na-litwie/).

Pateikiant paraiškas teisėsaugos institucijoms, dėl neteisėtų įrašų Europos Žmogaus Teisių Fondas siekia, kad valstybės institucijos atsakingos už įstatymų laikymąsi, atkreiptų dėmesį į situacijos rimtumą o taip pat su ja susijusios  rizikos mastą. Valstybė negali nieko nedarydama žiūrėti precedento neturinčio masto kylančiai neapykantos bangai. Tokio metodo poveikis pastebimas tarp kitko apklausose, kurios aiškiai rodo, kad žiniasklaidos ir politikų vykdoma neigiama kampanija tautinių mažumų atžvilgiu persikėlė į Lietuvos visuomenę (http://www.efhr.eu/2012/01/06/europos-žmogaus-teisių-fondas-reiškia-susirūpinimą-apklausos-rezultatais/?lang=lt).

Europos Žmogaus Teisių Fondas norėtų nuoširdžiai padėkoti visiems tiems, kurie siunčia mums informaciją susijusią su neteisėtais įrašais. Be Jūsų pagalbos ši sėkmė nebūtų įmanoma. Kviečiame bendradarbiauti.

[wpfilebase tag=file id=121 /]

[wpfilebase tag=file id=120 /]

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…