• 2021/11/05

Dar vienas Teismo sprendimas, leidžiantis įregistruoti pavardę originalia forma – naudojant rašmenį „w“

Dar vienas Teismo sprendimas, leidžiantis įregistruoti pavardę originalia forma – naudojant rašmenį „w“

Vilniaus miesto apylinkės teismas 2021 m. gegužės 4 d. priėmė sprendimą, kuriuo įpareigojo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių (CMS) vietoj nurodytos pavardės „Uvase“ įrašyti pavardę originalia jos forma „Uwase“ tiek lietuvės, ištekėjusios už Jungtinės Karalystės piliečio, santuokos sudarymo įraše, tiek jų dviejų nepilnamečių vaikų gimimo įrašuose. Sprendimas jau yra įsiteisėjęs.

Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja 2015 m. susituokė su pareiškėju, kuris yra Jungtinės Karalystės pilietis. Registruojant santuoką Civilinės metrikacijos įstaigoje pareiškėjai buvo išaiškinta, jog jai nebus suteikta sutuoktinio pavardė „Uwase“, nes lietuviškame raidyne nėra raidės „w“. Pareiškėjai buvo pasiūlytas sulietuvintas pavardės variantas „Uvase“. Toks pasiūlymas netenkino pareiškėjos, todėl ji nutarė pasilikti iki santuokos turėtą pavardę. 2021 m. kovo mėnesį pareiškėja kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių su prašymu pakeisti jos pavardę į „Uwase“. Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyrius pateikė 2021 m. kovo 29 d. išvadą, kuria nusprendė netenkinti pareiškėjos prašymo, atsisakymą motyvuodamas teisinių galimybių nebuvimu. Jungtinėje Karalystėje gyvenanti sutuoktinių pora turi du vaikus: dukrą ir sūnų. Pareiškėja kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių su prašymu įtraukti sūnaus ir dukters gimimą į apskaitą Lietuvoje, suteikiant vaikams pavardę „Uwase“. Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyrius pateikė 2021 m. kovo 31 d. išvadas, kuriomis atsisakė tenkinti pareiškėjos prašymą, savo atsisakymą motyvuodamas teisinio pagrindo nebuvimu.

Sutuoktiniai kreipėsi pagalbos į Europos žmogaus teisių fondą (EFHR), kuris turi sukaupęs didelę ir ilgametę patirtį atstovaujant klientų interesus bylose dėl teisės į originalią asmenvardžių rašybą. Pareiškėjai nurodė, kad skundžiamos CMS išvados pažeidžia pareiškėjų šeimos teises ir teisėtus interesus.

Lietuvos Respublikos nacionaliniai teisės aktai apibrėžia ir gina fizinių asmenų teisę į vardą, pavardę ir kitus aspektus susijusius su asmens identitetu. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.20 straipsnio 1 dalį kiekvienas asmuo turi teisę į vardą. Sąvoka „vardas“ aiškinama plečiamai ir reiškia ne tik vardą (vardus), bet ir pavardę bei pseudonimą. Vis dėlto, remiantis Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-334, 23 p., civilinės būklės aktų įrašai sudaromi lietuvių kalba. Kadangi lietuvių kalboje nėra raidės „w“, Vilniaus CMS pagrįstai skundžiamoje išvadoje pažymėjo, kad nurodyta raidė, perrašant pareiškėjos pavardę, turi būti keičiama raide „v“. Viena vertus, šiuo metu galiojantys teisės aktai nenumato galimybės civilinės būklės aktų įrašus daryti nelietuviškais rašmenimis, kita vertus, nagrinėjamu atveju ne mažiau reikšminga Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) praktika sprendžiant tokio pobūdžio bylas.

Vadovaujantis Teisingumo Teismo praktika, asmens vardas ir pavardė yra vienas iš jo identiteto ir privataus gyvenimo, kuriam apsaugoti skirtas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 7 straipsnis ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnis, elementų. Nors Chartijos 7 straipsnyje nėra aiškios nuorodos į asmens vardą ir pavardę, jie yra ne ką mažiau susiję su asmens privačiu ir šeimos gyvenimu, nes yra asmens tapatybės nustatymo priemonė ir rodo šeimyninius ryšius (žr., pvz., Teisingumo Teismo 2011 m. gegužės 12 d. sprendimą Runevič-Vardyn ir Wardyn, C-391/09). Savo jurisprudencijoje Teisingumo Teismas yra atskleidęs, kad atsisakymas pakeisti valstybės narės piliečio vardus ir pavardę ir pripažinti kitoje valstybėje narėje įgytus vardus ir pavardę gali būti laikomas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnyje pripažintų laisvių apribojimu, jei tokiam asmeniui gali sukelti rimtų administracinių, profesinių ir asmeninių nepatogumų.

Aptariamoje byloje Vilniaus miesto apylinkės teismas taip pat priminė, kad Jungtinių Tautų Organizacijos Žmogaus teisių komitetas, išnagrinėjęs pareiškėjo Leonids Raihmans prašymą pakeisti vardą ir pavardę į originalią jo formą „Leonid Raihman“, 2010-10-28 sprendime (byloje Raihman prieš Latviją) pripažino Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 17 straipsnio pažeidimą, nurodydamas, kad priverstinis vardo ir pavardės keitimas yra neteisėtas kišimasis į privatų asmens gyvenimą ir pažeidžia žmogaus teises.

Iš esmės tapatūs argumentai išdėstyti kitoje labai panašioje asmenvardžių byloje priimtame 2021-04-29 d. sprendime (nuoroda: https://lt.efhr.eu/2021/10/06/teismas-prieme-dar-vienai-seimai-palanku-sprendima-del-teises-rasyti-pavarde-originalia-forma-naudojant-nelietuviska-rasmeni-w/).

Iš aptartos jurisprudencijos matyti, kad naudojimasis savo vardu ir pavarde yra sudėtinė teisės į privatų ir šeimos gyvenimą dalis, o valstybės kišimasis į jį, draudžiant originalią asmens vardo ir pavardės rašybą, gali būti atliekamas tik kada tai yra proporcinga priemonė siekiant teisėtų tikslų. Be to, iš į bylą pateiktų Gyventojų registro duomenų matyti, jog šiuo metu galiojančiuose Lietuvos Respublikos asmens dokumentuose yra užregistruota Lietuvos piliečių, turinčių varde ar pavardėje raidę „w“. Taigi, tai nėra išskirtinis atvejis, o kadangi Lietuvoje yra nemažai asmenų, kurių varduose ir pavardėse naudojami lotyniška raidė „w“, todėl akivaizdu, jog pareiškėjai taip pat turi būti sudarytos sąlygos savo santuokinę pavardę registruoti originalia jos forma, nes priešingu atveju ji būtų nepagrįstai diskriminuojama, nesant tam jokio pagrindo

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) teikia teisinę pagalbą asmenims, susiduriantiems su originalios asmenvardžių rašybos asmens dokumentuose problema. Teisinę pagalbą teikia EFHR teisininkai. Teisinė pagalba apima konsultacijų teikimą, dokumentų parengimą ir atstovavimą teisme. Susidomėjusius kviečiame registruotis el. paštu info@efhr.eu, telefonu + (370) 691 50 822.

Susijęs įrašas

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dar kartą pasisakė apie tautinių mažumų mokyklas. Buvo pristatyti pasiūlymai. Savivaldybių…
Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…