• 2021/09/15

EFHR kviečia susipažinti su 2013–2021 metų statistine informacija apie Lietuvos Respublikos gyventojų registre fiksuojamus atvejus, kai vardas ir pavardė užrašomi naudojant „w“, „q“, „x“ ir kitus nelietuviškus rašmenis

EFHR kviečia susipažinti su 2013–2021 metų statistine informacija apie Lietuvos Respublikos gyventojų registre fiksuojamus atvejus, kai vardas ir pavardė užrašomi naudojant „w“, „q“, „x“ ir kitus nelietuviškus rašmenis

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) jau 11 metų kovoja dėl teisės į originalią asmenvardžių rašybą. EFHR jau daugelį metų pabrėžia, kad teisė išlaikyti savo vardą ir pavardę originalia forma yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių, kylančių iš teisės į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą. Kiekvienas asmuo turi teisę turėti savo pavardę, užrašytą jos originalia forma bei, kad kiekvieno pavardė oficialiai būtų pripažinta kaip jo tapatybės dalis. Originalus pavardės įrašas turėtų būti pripažintas tarptautinių institucijų kaip integrali pagrindinių žmogaus teisių dalis, kuri apsaugo asmenį nuo neteisėtos intervencijos į jo privatų gyvenimą. Galime pasidžiaugti, kad EFHR jau yra laimėjusi daugiau kaip 120 šio pobūdžio bylų!

Žemiau pateikiame 2013-2021 m. statistinius duomenis iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro, iš kurių matyti, kad net keli tūkstančiai asmenų turi galiojančius dokumentus (pasą, asmens tapatybės kortelę ar leidimą gyventi) su vardu ar pavarde, kuriuose yra raidės „w“, „q“, „x“, taip pat „rz“, „cz“, „sz“, „nn“ ir kiti raidžių deriniai, bei kad bėgant metams jų skaičius itin sparčiai augo. Dėl didžiulio Fondo atsidavimo ir pastangų vykdant įvairias visuomenines informacines kampanijas, kuriomis skatinama originali asmenvardžių rašyba, padidėjo visuomenės informuotumas apie pagrindines teises, o kartu išaugo ir įrašų, kuriuose asmenų vardai ir pavardės užrašomi originalia forma, poreikis.

Diagramoje Nr. 1 pavaizduoti statistiniai duomenys apie vardų įrašus su rašmenimis „w“, „q“, „x“, „rz“, „nn“, „cz“, „sz“ ir „tt“ 

 

Diagramoje Nr. 2 pavaizduoti statistiniai duomenys apie pavardžių įrašus su rašmenimis „w“, „q“, „x“, „rz“, „nn“, „cz“, „sz“ ir „tt“ 

 

Apžvelkime pirmiausia vardus, turinčius dvigubą n – „nn“, pavyzdžiui, JOANNA arba ANNA. 2013 m. buvo užregistruoti 359 tokie vardai, o 2021 m. – jau 3574. Per aštuonerius metus jų skaičius išaugo kone 10 kartų. Labai ženkliai, net 27 kartus, padaugėjo vardų su priebalsių samplaika „rz“, tarp jų ANDRZEJ, MALGORZATA ir KATARZYNA. 2013 m. tokių vardų buvo tik 7, 2015 m. jų skaičius išaugo iki 8, o 2021 m. – net iki 191.

Nuo 2013 iki 2021 m. vardų, turinčių dvigubą „tt“, pavyzdžiui, VIOLETTA, skaičius išaugo keturiolika kartų. 2021 m. yra 660 asmenų, turinčių vardą su „tt“, 2017 m. jų buvo 83, o 2013 m. – tik 46. Taip pat verta paminėti, kad 2021 m. pirmą kartą užregistruoti 7 vardai, kuriuose yra priebalsių junginys „cz“. (pvz., CZESLAW). Taip pat gerokai padaugėjo vardų su priebalsių samplaika „sz“ (pvz., TOMASZ) – nuo vieno 2013 m. iki 129 2021 m.

Statistiniai duomenys taip pat rodo, kad metams bėgant išaugo pavardžių su „sz“, „tt“, „rz“, „cz“ ir kitais raidžių deriniais skaičius.

Per pastaruosius aštuonerius metus (2013–2021 m.) vardų, kuriuose yra „sz“ (370) ir „tt“ (1315), skaičius išaugo daugiau nei dešimt kartų. 2021 m. net 3527 asmenys turi pavardę, kurioje yra priebalsių junginys „rz“ (pvz., RZEPECKI). Palyginti su 2017 m., tai beveik dvylika kartų daugiau, tada tokių pavardžių buvo tik 298. Tas pats pasakytina ir apie pavardes, kuriose yra raidė „w“, pavyzdžiui, WIEK, kurių per aštuonerius metus atsirado net 1073. Taip pat galime pastebėti, kad padaugėjo pavardžių su priebalsių samplaika „cz“, pavyzdžiui, CZECH ir BOCZEK. 2021 m. jų yra 483, t. y. 8 kartus daugiau nei prieš 6 metus (2015 m. – 58).

Taip pat norėtume pasidžiaugti tuo, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija pripažįsta problemas, su kuriomis susiduria asmenys, kuriems civilinės metrikacijos įstaigos atsisako registruoti jų originalias pavardes, turinčias nelietuviškų rašmenų. Kaip jau žinoma, 2021 m. rugsėjo 8 d. Teisingumo ministerija pateikė rekomendacijas Civilinės metrikacijos įstaigoms vaiko pavardę užrašyti nelietuviškais lotyniško pagrindo rašmenimis, kai teismas vienam tos pačios šeimos nariui, Lietuvos Respublikos piliečiui, jau yra leidęs įrašyti pavardę su Q, W, X raidėmis. Numatyta, kad tais atvejais, kai šeimos pavardės rašybos naudojant lotyniško pagrindo nelietuviškus rašmenis klausimas jau buvo išspręstas teismo tvarka, ir kai vienam iš tėvų civilinės būklės aktų įrašai yra pakeisti įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrindu, tėvų prašymas sudarant vaiko gimimo įrašą įrašyti tokią pačią pavardę vaikui arba pakeisti jau įregistruotą vaiko pavardę turėtų būti tenkinamas civilinės metrikacijos įstaigoje. Šios rekomendacijos leis išvengti perteklinių teismo procesų dėl tos pačios šeimos nario to paties asmenvardžio suteikimo, nes tokios situacijos galės būti sprendžiamos ne teismo tvarka, o civilinės metrikacijos įstaigose.

Daugiau informacijos asmenvardžių rašybos klausimais rasite apsilankę EFHR interneto svetainėje: https://lt.efhr.eu/asmenvardziu-rasyba/.

Susijęs įrašas

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dar kartą pasisakė apie tautinių mažumų mokyklas. Buvo pristatyti pasiūlymai. Savivaldybių…
Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…