• 2021/08/05

Dar vienas Teismo sprendimas, leidžiantis įregistruoti pavardę originalia forma, naudojant rašmenį „Q“

Dar vienas Teismo sprendimas, leidžiantis įregistruoti pavardę originalia forma, naudojant rašmenį „Q“

Vilniaus miesto apylinkės teismas 2021 m. balandžio 12 d. priėmė sprendimą, kuriuo įpareigojo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių (CMS) vietoj nurodytos pavardės „Kuattroni“ įrašyti pavardę originalia jos forma „Quattroni“ tiek lietuvės, ištekėjusios už Italijos piliečio, santuokos sudarymo įraše, tiek jų nepilnamečių vaikų gimimo įrašuose. Sprendimas jau yra įsiteisėjęs.

Byloje nustatyta, jog pareiškėjai santuoką sudarė 2016 m. Lietuvoje. Gyvenant santuokoje pareiškėjams gimė du vaikai. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai siekė, kad po jų santuokos sudarymo, pareiškėjos ir nepilnamečių vaikų pavardės būtų užrašytos originalia forma su raide „Q“, tokia pavarde yra identifikuojamas pareiškėjas. Toks pareiškėjų prašymas buvo grindžiamas tikslu išvengti įvairių nepatogumų identifikuojant pareiškėją ir vaikus, ir noru, kad visi šeimos nariai turėtų tokią pačią pavardę.

Originali pareiškėjo pavardė yra sudaryta su lietuvių kalboje nesančia „Q“ raide, todėl tokios pavardės įrašymas negalimas pagal šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą, tačiau dėl tarptautinių teismų jurisprudencijos ir šiuolaikinio gyvenimo poreikių, pareiškėjų prašymas, Teismo manymu, nėra išskirtinis ar neįprastas šiuolaikinio Lietuvos socialinio gyvenimo kontekste.

Vilniaus miesto apylinkės teismo vertinimu, atsisakymas įrašyti pavardę su raide „Q“ pažeidžia pareiškėjų teises, o ypač Teisingumo Teismo ir Europos žmogaus teisių teismo taikomame Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnyje numatytą teisę į privatų gyvenimą. Pagrįsdamas savo poziciją Teismas iš esmės pakartojo kitoje labai panašioje asmenvardžių byloje priimtame 2021-04-06 d. sprendime išdėstytus argumentus (nuoroda: https://lt.efhr.eu/2021/08/02/dar-vienas-efhr-laimejimas-kovojant-del-teises-i-originalia-pavardziu-rasyba/).

Teismas, išanalizavęs nusistovėjusią tarptautinių teismų praktiką, nurodė, kad naudojimasis savo vardu ir pavarde yra sudėtinė teisės į privatų ir šeimos gyvenimą dalis, o valstybės kišimasis į jį, draudžiant originalią asmens vardo ir pavardės rašybą, gali būti atliekamas tik kada tai yra proporcinga priemonė siekiant teisėtų tikslų.

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR), aptariamoje byloje suteikęs pareiškėjai visą reikiamą teisinę pagalbą, jau daugelį metų pabrėžia, kad teisė išlaikyti savo pavardę originalia forma yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių, kylančių iš teisės į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą. Atsisakymas leisti pareiškėjai ir jos vaikams išsaugoti originalią pavardės rašybą pažeidžia pareiškėjų ir jų šeimos privatų gyvenimą, o taip pat juos diskriminuoja, sukelia rimtų administracinių, profesinių ir asmeninių nepatogumų.

Vis tik išvadą byloje teikianti institucija – Valstybinė lietuvių kalbos komisija – nurodė, jog pareiškėjų prašymas prieštarauja teisės aktų reikalavimams, todėl neturėtų būti leidžiama įrašyti pavardę su lietuvių kalboje nenaudojama raide „Q“. Kita vertus, ne mažiau svarbu, kad komisija savo išvadose dėl Lietuvos Respublikos vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymų projektų, teiktose Seimui, yra pasiūliusi galimybę taikyti išimtis leidžiant rašyti su užsieniečiais santuoką sudarančių ir jų pavardes paimančių Lietuvos Respublikos piliečių, taip pat tokių sutuoktinių vaikų pavardes lotyniškais rašmenimis, dokumento šaltiniu laikant užsieniečio asmens dokumentą.

Teismas taip pat pažymėjo, jog visuotinai žinoma, kad šiuo metu galiojančiuose Lietuvos Respublikos asmens dokumentuose yra užregistruota Lietuvos piliečių, turinčių varde ar pavardėje raidę „Q“, o tai iš esmės patvirtina, jog tokio lotyniško rašmens naudojimas yra įprastas. Duomenų, kad tokio rašmens naudojimas darytų neigiamą įtaką valstybinės kalbos statusui arba sukeltų didelių nepatogumų valstybinių institucijų veikloje, nenustatyta. Pažymėtina, jog 2007 m. EŽTT Johansson prieš Suomiją byloje pažymėjo, kad jeigu gyventojų registre jau įregistruoti vardai ir nenustatyta jokio neigiamo poveikio kultūrinio ir kalbinio tapatumo išsaugojimui, tai nėra pagrindo atsisakyti įregistruoti tokį vardą (arba, kaip kad nagrinėjamu atveju, pavardę).

Įvertinus byloje nustatytų aplinkybių visumą, spręstina, kad nenukrypimas nuo šiuo metu galiojančio teisinio reguliavimo bei atsisakymas tenkinti pareiškėjų prašymą, neatitiktų teisingumo principo, būtų neproporcingas pareiškėjų siekiamam tikslui ir galimoms kilti pasekmėms, kurias pareiškėjai galėtų patirti.

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) teikia teisinę pagalbą asmenims, susiduriantiems su originalios asmenvardžių rašybos asmens dokumentuose problema. Teisinę pagalbą teikia EFHR teisininkai ir advokatai iš žinomų, su Fondu bendradarbiaujančių, advokatų kontorų. Teisinė pagalba apima konsultacijų teikimą, dokumentų parengimą ir atstovavimą teisme. Susidomėjusius kviečiame registruotis el. paštu info@efhr.eu, telefonu + (370) 691 50 822.

Susijęs įrašas

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dar kartą pasisakė apie tautinių mažumų mokyklas. Buvo pristatyti pasiūlymai. Savivaldybių…
Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…