• 2021/06/18

Teismas suvienodino dar vienos šeimos pavardę

Teismas suvienodino dar vienos šeimos pavardę

Vilniaus miesto apylinkės teismas 2021 m. kovo 4 d. priėmė sprendimą, kuriuo įpareigojo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrių (CMS) pakeisti Lietuvos Respublikos pilietės nepilnamečio vaiko pavardę iš „Ouvens“ į originalią jos formą „Ouwens“ ir išduoti naują gimimo įrašą. Sprendimas jau yra įsiteisėjęs. 

Tai jau yra antroji Ouwens šeimos laimėta byla. 2016 m. spalio 10 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas įpareigojo CMS įrašyti šią pavardę su „w“ tiek į lietuvės, ištekėjusios už Nyderlandų piliečio, santuokos liudijimą, tiek į pirmojo Ouwens vaiko gimimo liudijimą. Daugiau informacijos apie pirmąją Ouwens šeimos bylą rasite čia.   

Teismo vertinimu, teisinio reguliavimo stoka ir atitinkamų teisės normų, kurie leistų įrašyti civilinės būklės aktų įrašuose nelietuviškais rašmenimis vardą ir pavardę, nebuvimas savaime negali būti pagrindas atsisakyti tai padaryti, kai asmuo to pageidauja: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra pasisakęs, kad asmens vardas ir pavardė yra vienas iš jo identiteto ir privataus gyvenimo, kuriam apsaugoti skirtas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 7 straipsnis ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnis, elementų. Nors Chartijos 7 straipsnyje nėra aiškios nuorodos į asmens vardą ir pavardę, jie yra ne ką mažiau susiję su asmens privačiu ir šeimos gyvenimu, nes yra asmens tapatybės nustatymo ir priskyrimo tam tikrai šeimai priemonė (žr., pvz., Teisingumo Teismo 2011 m. gegužės 12 d. sprendimą Runevič-Vardyn ir Wardyn, C-391/09).  

Savo jurisprudencijoje Teisingumo Teismas yra atskleidęs, kad atsisakymas pakeisti valstybės narės piliečio vardus ir pavardę ir pripažinti kitoje valstybėje narėje įgytus vardus ir pavardę gali būti laikomas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnyje pripažintų laisvių apribojimu, jei tokiam asmeniui gali sukelti rimtų administracinių, profesinių ir asmeninių nepatogumų.

Iš Teisingumo Teismo jurisprudencijos matyti, kad naudojimasis savo vardu ir pavarde pripažįstama sudėtinė teisės į privatų ir šeimos gyvenimą dalis ir valstybės kišimasis į jį, draudžiant originalią asmens vardo ir pavardės rašybą, gali būti toleruojamas tik tada, kai tai yra proporcinga priemonė siekiant teisėtų tikslų.

Vilniaus miesto apylinkės teismas 2021 m. kovo 4 d. sprendime pažymėjo, kad byloje nėra pateikta jokių įrodymų, patvirtinančių, kad pareiškėjų sūnaus pavardės įrašymas su „w“ raide, t. y. „Ouwens“, trukdytų identifikuoti asmenį, keltų nepatogumų, trukdytų visuomenės gerovei, ar dėl to kiltų praktinių sunkumų. Teismas taip pat atsižvelgė į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išvadą, remiantis kuria galimos kai kurios išimtys pavardėje įrašant „w“  raidę, o viena iš jų – su užsieniečiais santuoką sudarančių ir jų pavardes paimančių Lietuvos Respublikos piliečių, taip pat tokių sutuoktinių vaikų pavardės gali būti įrašomos lotyniškais rašmenimis, dokumento šaltiniu laikant užsieniečio asmens dokumentą.

VšĮ “Europos žmogaus teisių fondas” (EFHR) teikia teisinę pagalbą asmenims, susiduriantiems su originalios asmenvardžių rašybos asmens dokumentuose problema. Teisinę pagalbą teikia EFHR teisininkai ir advokatai iš žinomų, su Fondu bendradarbiaujančių, advokatų kontorų. Teisinė pagalba apima konsultacijų teikimą, dokumentų parengimą ir atstovavimą teisme. Susidomėjusius kviečiame registruotis el. paštu info@efhr.eu , telefonu + (370) 691 50 822. 

Susijęs įrašas

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dar kartą pasisakė apie tautinių mažumų mokyklas. Buvo pristatyti pasiūlymai. Savivaldybių…
Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…