• 2019/08/12

EFHR palaiko iniciatyvą atsisakyti baudų nepranešusiems apie įgytą kitą pilietybę

EFHR palaiko iniciatyvą atsisakyti baudų nepranešusiems apie įgytą kitą pilietybę

Praėjusią savaite Seime buvo registruotas įstatymo projektas, kuris leistų panaikinti baudas asmenims, įgijusiems kitos valstybės pilietybę ir apie tai nepranešusiems Lietuvos valstybei. Kaip sako projekto autorė Aušrinė Armonaitė, tokių baudų turėjimas yra perteklinė priemonė, kuri neskatina Lietuvos turėti platesnę lojalią diasporą. Šiuo metu galiojančiame Administracinių nusižengimų kodekse numatyta bauda už nepranešimą apie kitos valstybės pilietybės įgijimą siekia nuo 300 iki 850 eurų.

„Mišri šeima“ duomenimis, 2017 metais Lietuvos piliečiai sudarė 3491 santuoką su užsienio šalių piliečiais, t. y. 16 % visų lietuvių sudarytų santuokų buvo mišrios. Lietuvos Respublikos gyventojų registro 2019 m. duomenimis Lietuvos Respublikos pilietybę turi 3 433 371 asmuo, tačiau apie tikslų asmenų, turinčių dvigubą pilietybę, skaičių duomenų nėra. Europos žmogaus teisių fondo (EFHR) vedamos asmenvardžių bylos atskleidžia, jog dalis vaikų, gimusių mišriose šeimose, turi dvigubas pilietybes, tačiau dėl įvairių priežasčių ne visi tėvai praneša apie tai valstybei, kas vėliau sukelia biurokratinių trukdžių patiems vaikams, norintiems pasinaudoti savo teisėmis.    

Be to, toks reguliavimas valstybėse, kuriose nėra įteisinta dviguba pilietybė, aptinkamas itin retai. 2017 m. Austrijoje buvo siūloma piniginėmis baudomis bausti už neteisėtai turimą dvigubą pilietybę, tačiau duomenų apie įsigaliojusį teisės aktų pakeitimą nėra. Tai reiškia, jog esame bene vienintelė valstybė Europoje, turinti tokio pobūdžio sankcijas.

Dėl šių priežasčių EFHR palaiko Aušrinės Armonaitės registruotą įstatymo projektą ir ragina Seimo narius balsuoti už baudų panaikinimą. Tikime, jog pakeistas reguliavimas prisidėtų prie atviresnės lietuvių bendruomenės, esančios tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, kūrimo.

Susijęs įrašas

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dar kartą pasisakė apie tautinių mažumų mokyklas. Buvo pristatyti pasiūlymai. Savivaldybių…
Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…