• 2018/06/18

Vilniaus teismuose vis dar nagrinėjamos bylos dėl pavardžių su “w”

Vilniaus teismuose vis dar nagrinėjamos bylos dėl pavardžių su “w”

Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė sprendimą dėl trečiojo Wardyn šeimos vaiko. Teismas, įvertinęs teisės normų, reguliuojančių Lietuvos Respublikos piliečių pavardžių rašymą oficialiuose dokumentuose, turinį, daro išvadą, kad šiuo metu galiojantis teisinis reglamentavimas nenumato galimybės civilinės būklės aktų įrašus daryti nelietuviškais rašmenimis. Tuo tarpu Europos Sąjungos Teisingumo Teismas savo sprendimuose yra konstatavęs, kad skirtingas tos pačios pavardės, taikomos dviem vienos sutuoktinių poros asmenims, užrašymas gali sukelti rimtų nepatogumų suinteresuotiems asmenims tiek profesiniame, tiek privačiame gyvenime.

Nagrinėjamu atveju iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėjų ir jų kitų dviejų vaikų pavardės yra įregistruotos „Wardyn“, tuo tarpu vėliausiai gimusio trečio vaiko pavardė jo gimimo įraše nurodyta „Vardyn“. Akivaizdu, kad tokia situacija, kuomet vieno vaiko pavardė skiriasi nuo likusių keturių šeimos narių, sukuria rimtus tiek administracinius, tiek asmeninius nepatogumus visiems šeimos nariams, kuomet pareiškėjams nuolatos reikia imtis papildomų veiksmų (su savimi turint bei pateikiant papildomus dokumentus), įrodinėjant, kad vėliausiai gimęs sūnus taip pat yra jų vaikas (siekiant gauti viešas paslaugas, laisvai judėti Europos Sąjungoje ir pan.). Tokia situacija, kuomet nepagrįstai suvaržomos/apsunkinamos asmenų prigimtinės teisės, laikytina tiek asmens privataus ir šeimos gyvenimo neliečiamumo pažeidimu, tiek asmens teisės į vardą pažeidimu.

Įvertinęs visas bylai reikšmingas aplinkybes teismas įpareigojo Civilinės metrikacijos skyrių pakeisti pareiškėjos sūnaus A.Sz. Wardyn pavardę iš „Vardyn“ į „Wardyn“ ir išduoti gimimo liudijimą.

Jau šeštus metus teismuose atstovaujanti pareiškėjus, kovojančius dėl originalios pavardės, advokato padėjėja Evelina Dobrovolska pažymi, kad tokių bylų nemažėja. 2017 metais Lietuvos piliečiai sudarė 3491 santuoką su užsienio šalių piliečiais, t. y. 16 % visų lietuvių sudarytų santuokų buvo mišrios. Dalis šių porų ir jiems gimusių vaikų patiria problemų dėl originalios pavardžių rašybos. Nepaisant to, kad Seime jau užregistruoti keli įstatymai projektai, tačiau nei vienas iš jų nėra svarstomas, o taip pat nei vienas iš jų nesprendžia visų originalios asmenvardžių rašybos problematiškų aspektų. VšĮ Europos žmogaus teisių fondas, teikiantis nemokamą teisinę pagalbą šioje srityje, skaičiuoja virš trisdešimt penkių laimėtų bylų.

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…