• 2018/03/27

Kvietimas pateikti duomenis ESBO apie neapykantos nusikaltimus

Kvietimas pateikti duomenis ESBO apie neapykantos nusikaltimus

ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras (ODIHR) šiuo metu renka duomenis apie neapykantos nusikaltimus, įvykusius praėjusiais metais. Duomenų pateikimo terminas – 2018 m. balandžio 30 d., o rezultatai bus paskelbti lapkričio 16 d.

Paraiškos turi atitikti ODIHR nurodytus reikalavimus. Kiekvieną atvejį turėtų motyvuoti šališkumas, todėl diskriminacijos ir neapykantos kalbos atvejai nebus įtraukti į galutinę ataskaitą. Daugiau informacijos apie duomenų pateikimą rasite ODIHR oficialioje svetainėje: http://hatecrime.osce.org/civilsociety.

ODIHR ragina pilietinę visuomenę pateikti savo ataskaitas ir duomenis. VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) supranta pilietinės visuomenės teikiamų duomenų svarbą ir dėl šios priežasties EFHR glaudžiai bendradarbiauja su ODIHR, kiekvienais metais (nuo 2012 m.) pateikdama reikalingą informaciją. EFHR ir šiais metais ketina bendradarbiauti su ODIHR pateikdama reikalingus duomenis. ODIHR mano, kad EFHR yra vienas iš pilietinės visuomenės veikėjų Lietuvoje, nes Fondas nuolat prisideda prie neapykantos nusikaltimų šalinimo. Praėjusiais metais dauguma pagrįstų rasizmu ir ksenofobija neapykantos nusikaltimų Lietuvoje buvo paskelbti būtent EFHR.

Pilietinės visuomenės teikiamos ataskaitos padės praplėsti ODIHR rezultatus. Nevyriausybinių organizacijų pateikta informacija yra labai svarbi papildant oficialius valstybių pateiktus duomenis. Pilietinės visuomenės ataskaitos yra labai svarbios siekiant nustatyti tikrajį neapykantos nusikaltimų mastą, kadangi oficialių institucijų pateiktoje informacijoje kartais trūksta svarbių faktų.

EFHR malonu pranešti, kad jau pateikė savo ataskaitą apie neapykantos nusikaltimus už 2017. EFHR komanda dėjo dideles pastangas, kad policija užfiksuotų neapykantos nusikaltimus, ypač kai juos skatina rasistiniai ir ksenofobiniai motyvai (2016 m. 16 iš 20 Lietuvoje užregistruotų neapykantos nusikaltimų buvo grindžiami šiais motyvais.). Tačiau EFHR pastebi, kad nepaisant pastangų pranešti apie šiuos nusikaltimus, tik keli iš nusikaltėlių buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn arba nuteisti (6 iš jų buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir 7 iš jų nuteisti). ODIHR statistika rodo, kad visgi mažai neapykantos „nusikaltėlių“ buvo nuteisti ir nubausti. Dėl šios priežasties EFHR norėtų atkreipti valstybės institucijos dėmesį į šią problemą, kad būtų galima rasti veiksmingų sprendimų.

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…