• 2017/11/27

ODIHR paskelbė 2016-tųjų metų neapykantos nusikaltimų duomenis

ODIHR paskelbė 2016-tųjų metų neapykantos nusikaltimų duomenis

ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras (ODIHR) 2017 m. lapkričio 16 d. savo internetinėje svetainėje paskelbė 2016-tųjų metų neapykantos nusikaltimų duomenis. Demokratijų ir žmogaus teisių biuras (ODIHR) vykdo veiklą, pateikdamas su žmogaus teisėmis susijusius duomenis 44 organizacijos veikloje dalyvaujančioms valstybėms. Ši tarnyba surenka duomenis ir panaudoja juos suteikti paramą dalyvaujančioms valstybėms bei pilietinei visuomenei.  Pagrindinis šių statistinių duomenų apdorojimo tikslas yra juos plačiau skleisti visoms susijusioms šalims, t.y. mokslininkams, vietos valdžios institucijoms ar kitiems suinteresuotiems asmenims bei organizacijoms.

Neapykantos nusikaltimas yra apibrėžiamas kaip nusikalstama veika, atlikta turint išankstinį nusistatymą prieš asmenį, kuri kelia grėsmę žmonių saugumui, žmonių bendruomenėms bei visai visuomenei.  Šiais metais, siekiant pademonstruoti kiekvienais metais gaunamų duomenų kiekį bei turtingumą, ODIHR įkūrė internetinę platformą, kurioje, pasinaudojus vieša prieiga, galima rasti informaciją apie incidentų skaičių bei neapykantos nusikaltimų šaltinius. ODIHR išvados parodė, kad skirtumas tarp neapykantos nusikaltimų rūšių yra ryškus. Pavyzdžiui, religinės mažumos patyrė didesnę žalą asmeniniam turtui, lyginant su kitomis mažumų kategorijomis. Taip pat, smurtiniai neapykantos nusikaltimai daugiausia buvo atlikti prieš žmones turinčius negalią, netradicinę seksualinę orientaciją, ar priklausantiems etninėms mažumoms, nei prieš žmones, priklausantiems religinėms mažumoms.

Lietuvoje Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biurui savo ekspertizę teikia Lietuvos Gėjų Lyga ir Europos žmogaus teisių fondas. Lietuvoje nuo 2007 iki 2016 m. vykę neapykantos nusikaltimai daugiausia pasireiškė smurtiniais išpuoliais prieš žmones dėl seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, religijos, rasizmo ir ksenofobijos. Taip pat, nuo 2008 m. iki 2016 m. įvyko turto nuostolių dėl rasinės, ksenofobinės ar religinės tapatybės. Didžiausia neapykantą skatinanti nusikalstama motyvacija buvo grindžiama rasizmu ir ksenofobija, tačiau įvyko incidentų ir dėl lyties ar lytinės tapatybės. Iki šiol smurto kurstymas buvo didžiausias nusikalstamumo tipas, pagrįstas rasizmu ar ksenofobija, tačiau įvyko ir keletas incidentų, susijusių su kapų išniekinimu, bei vienas incidentas, susijęs su taikos trikdymu.

Ankstesniais metais, ODIHR įvykdė keletą permainų, skirtų kovoti su neapykantos nusikaltimais. Pavyzdžiui, buvo įkurta Neapykantos nusikaltimų raportų svetainė, buvo vykdomi mokymai teisėsaugoje prieš neapykantos nusikaltimus, prokurorų apmokymai, duomenų surinkimas bei stebėjimas, taip pat buvo įrengta tolerancijos bei Nediskriminacijos įnformacinė sistema. Šio projekto tolesnėje plėtroje numatoma siekti padėti dalyvaujančioms šalims tobulinti teisingumo sistemas, kurti geresnius teisės aktus ir atidžiau stebėti neapykantos nusikaltimus.

EFHR

Susijęs įrašas

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) ieško Projektų koordinatoriaus (-ės)

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) yra nevyriausybinė organizacija, kuri veikia tautinių mažumų teisių ir kitose žmogaus…
Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su naujausiu projekto Be Hate Free leidiniu, skirtu apžvelgti neapykantos kalbos situaciją Lietuvoje

Šis leidinys – tai neapykantos kalbos situacijos apžvalga nacionaliniu lygmeniu. Leidinys skirtas apžvelgti neapykantos kalbos reguliavimą…
Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Lygybės užtikrinimas pasitelkiant ugdymą gimtąja kalba: Samių tautos patirtis Norvegijoje ir Švedijoje

Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną verta prisiminti, kad pagal Nykstančių pasaulio kalbų atlasą (UNESCO) beveik pusei…