• 2017/06/23

Šakių rajono apylinkės teismas – nėra pagrindo atsisakyti registruoti “w” pavardėje

Šakių rajono apylinkės teismas – nėra pagrindo atsisakyti registruoti “w” pavardėje

Šakių rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 22 d., įšnagrinėjęs lietuvės, ištekėjusios už Vokietijos piliečio, pareiškimą, priėmė sprendimą, kuriuo įpareigojo Šakių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių įtraukti į apskaitą pareiškėjos R. Will santuoką, išlaikant ir įrašant pareiškėjos santuokos liudijime originalią pavardės rašybą „Will“.

Teismas nurodė, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas pabrėžė, kad jeigu gyventojų registre jau įregistruoti tokie vardai ir nenustatyta jokio neigiamo poveikio kultūrinio ir kalbinio tapatumo išsaugojimui, tai nėra pagrindo atsisakyti įregistruoti tokį vardą. Atkreiptinas dėmesys, kad Gyventojų registro tarnybos duomenimis Lietuvos piliečių, turinčių pavardėje raidę W, 2013 m. užregistruota 3, 2014 m. – 14, o 2015 m. – 11 pavardžių.

Teismo vertinimu, šiuo konkrečiu atveju, atsižvelgiant į visas pareiškėjos nurodytas aplinkybes, į tai, kad asmens privataus ir šeimos gyvenimo neliečiamumas turi būti prioritetas prieš valstybės pageidavimą saugoti kultūrinį identitetą neatsižvelgiant į naujai susiklosčiusias sąlygas Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, į laisvą piliečių judėjimą, į tai, kad tarp Europos Sąjungos valstybių narių sienų nebėra valstybes skiriančios ribos, ribojant asmens įstatyminę teisę pasirinkti savo pavardę (neprieštaraujančią viešajai tvarkai ir gerai moralei), į tai, kad pareiškėjos šeimai sukeliami dideli nepatogumai turint skirtingus dokumentus su skirtingomis pavardėmis, taip suvaržant ir apribojant jų teises bei teisėtus interesus, teismas mano, kad atsisakymas tenkinti pareiškėjos prašymą, neatitiktų teisingumo principo, būtų neproporcingas pareiškėjos siekiamam rezultatui ir galimoms kilti pasekmėms, kurias pareiškėja patirtų esant įrašytoms skirtingoms pavardėms.

VšĮ “Europos žmogaus teisių fondo” dėka jau laimėta virš trisdešimt bylų dėl originalios asmenvardžių rašybos. Mišrias šeimas teismuose atstovaujanti advokato padėjėja Evelina Dobrovolska pažymi, kad šiuo metu teismams pateiktos dar kelios bylos dėl pavardžių rašybos, kuriuose prašoma kreiptis į Europos Sąjungos Teismą dėl prejudicinio sprendimo.

Šiuo metu teismo sprendimai, įpareigojantys įrašyti pavardes originalia forma priimti Vilniuje, Kaune, Varėnoje, Šilutėje ir Šakiuose. Keltinas klausimas kiek dar bylų turės pasiekti teismus, kol įstatymų leidėjas priims visų Lietuvos piliečių teises atitinkantį įstatymą.

EFHR

Susijęs įrašas

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…
Konstitucinis Teismas: diakritinių ženklų naudojimas nelietuviškuose asmenvardžiuose galimas gavus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išvadą

Konstitucinis Teismas: diakritinių ženklų naudojimas nelietuviškuose asmenvardžiuose galimas gavus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išvadą

2023 m. gruodžio 28 d. paskelbtame nutarime Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas konstatavo, kad įstatymų leidėjas, prieš…