• 2017/04/12

„W“ iššūkis Lietuvai – kol Seimas dvejoja, teismai dirba

„W“ iššūkis Lietuvai – kol Seimas dvejoja, teismai dirba

2017 m. balandžio 11 d. Vilniaus apylinkės teismas priėmė dar vieną sprendimą dėl “w” lietuvės santuokos liudijime. Teismas nurodė, kad „nagrinėjamoje byloje pareiškėja sudarė santuoką su Lenkijos piliečiu Bartłomiej Makarewicz bei pasirinko pavardę – „Mušeikytė-Makarewicz“. Lenkijoje pareiškėja įvairiuose dokumentuose (sutartyje su banku) identifikuojama „Mušeikytė-Makarewicz“ pavarde. Tokiu būdu, atsisakymas įtraukti į apskaitą bei išduoti santuokos liudijimą pareiškėjos pasirinkta pavarde – „Mušeikytė-Makarewicz“, sukeltų pareiškėjai administracinių, asmeninių bei profesinių nepatogumų keičiant turimus dokumentus, įrodinėjant, jog tapatybės ir pateikiamų dokumentų autentiškumą, o ateityje galimai susiduriant su problemomis įteisinant bendrąja jungtine nuosavybės teise įgytą turtą ir/ar patiriant keblumų paveldėjimo teisinių santykių srityje. Teismo vertinimu, draudimas įrašyti pavardę „Mušeikytė-Makarewicz“ yra neproporcingas nepatogumams, kuriuos patirtų pareiškėja neišdavus jai santuokos liudijimo vyro pasirinkta pavarde su raide „W“. Draudimas įtraukti į apskaitą vyro pasirinktą pavardę su raide „W“ taip pat sudarytų prielaidas pažeisti privataus ir šeimos gyvenimo neliečiamumo principą, teisės į vardą pažeidimą (CK 2.20 straipsnis).

Įvertinus byloje nustatytų aplinkybių visumą, teismas sprendžia, kad nenukrypimas nuo šiuo metu galiojančio teisinio reguliavimo bei atsisakymas tenkinti pareiškėjos prašymą, neatitiktų teisingumo principo, būtų neproporcingas pareiškėjos siekiamam rezultatui ir galimoms kilti pasekmėms, kurias pareiškėja patirtų esant įrašytoms skirtingoms pavardėms“.

Tai nėra vienintelė teismą pasiekusi byla. Š.m. kovo 2 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė sprendimą, kuriuo įpareigojo Civilinės metrikacijos skyrių įtraukti į apskaitą ir išduoti gimimo liudijimą Felix vardu. Felix gimė Šveicarijoje, lietuvio ir kazachstanietės šeimoje, Šveicarijos išduotame gimimo liudijime vardas įrašytas originalia forma, t.y. su “x”.

Mišrias šeimas teismuose atstovaujanti advokato padėjėja Evelina Baliko pažymi, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo priimtos galutinės nutarys Jacquet, Mickiewicz i Wardyn bylose iki šiol nėra vykdomos – Migracijos valdyba atsisako išduoti asmens tapatybės dokumentus, kol pareiškėjai nepasikeis asmenvardžių į lietuviškas versijas (nors teismas tokio įpareigojimo sprendimuose nenumatė – priešingai, pripažino teisę į originalią asmenvardžių rašybą). Taip pat reikalaujama, kad šios šeimos pateiktų dokumentus,  kuriuos pati Migracijos valdyba atsisako išduoti.

VšĮ Europos žmogaus teisių fondas jau turi virš dvidešimt laimėtų bylų dėl asmenvardžių rašybos. Atsižvelgiant į tai, kad Seimas vis dar dvejoja dėl įstatymo projektų, teismai ir toliau yra priversti spręsti kiekvieną bylą dėl pavardžių rašybos individualiai. Pažymėtina, kad tik toks teisinis reglamentavimas, kuris numatytų originalią asmenvardžių rašybą pagrindiniame asmens tapatybės dokumento puslapyje atitiktų tiek ES standartus, tiek Lietuvos piliečių teisėtus lūkesčius.

Susijęs įrašas

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dar kartą pasisakė apie tautinių mažumų mokyklas. Buvo pristatyti pasiūlymai. Savivaldybių…
Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…