• 2017/01/02

EFHR kova su diskriminacija elektroninėje erdvėje

EFHR kova su diskriminacija elektroninėje erdvėje

Jau kelerius metus VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (toliau – EFHR) kartu su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (toliau – Tarnyba) kovoja su internete bei spaudoje pasirodančiais diskriminuojančiais darbo skelbimais.

Lygių galimybių įstatymo 11 str. nustato, jog skelbimuose priimti į darbą, valstybės tarnybą arba mokytis draudžiama nurodyti reikalavimus, suteikiančius pirmenybę lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu.

Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 8 str. nurodo, jog skelbimuose priimti į darbą, valstybės tarnybą arba mokytis draudžiama nurodyti reikalavimus, suteikiančius pirmenybę vienai iš lyčių, reikalauti iš darbo ieškančių asmenų informacijos apie jų šeiminę padėtį, amžių, privatų gyvenimą ar šeimos planus.

2016 metais EFHR pateikė 22 skundų Tarnybai dėl galimos diskriminacijos. Iš jų 10 dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu, 6 – lyties pagrindu, keturiuose darbo skelbimuose pretendentams buvo nurodyti amžiaus ir lyties reikalavimai.

Gavusi skundus iš EFHR, Tarnyba pradėjo tyrimus savo iniciatyva. Lygių galimybių kontrolierė konstatavo, kad 17 darbo skelbimų prieštaravo Lygių galimybių įstatymo 11 str. įtvirtintiems reikalavimams, nes teikia pirmenybę atitinkamo amžiaus arba atitinkamos lyties asmenims. Šių įmonių vadovai buvo įspėti, bei pasižadėjo ateityje laikytis Lygių galimybių įstatymų.

2015 m. EFHR kartu su Tarnyba ėmėsi iniciatyvos, jog diskriminuojančių darbo skelbimų ateityje sumažėtų – paruošė ir išplatino atmintinę darbdaviams, rekomenduojančią, kaip teisingai, nepažeidžiant Moterų ir vyrų lygių galimybių bei Lygių galimybių įstatymų nuostatų, reikia ruošti darbo skelbimus. Atmintinė patalpinta tarnybos bei EFHR internetiniuose puslapiuose http://www.lygybe.lt/lt/atmintinedarbdaviams.

EFHR

Susijęs įrašas

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…
Konstitucinis Teismas: diakritinių ženklų naudojimas nelietuviškuose asmenvardžiuose galimas gavus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išvadą

Konstitucinis Teismas: diakritinių ženklų naudojimas nelietuviškuose asmenvardžiuose galimas gavus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išvadą

2023 m. gruodžio 28 d. paskelbtame nutarime Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas konstatavo, kad įstatymų leidėjas, prieš…