• 2016/12/29

ESBO/ODIHR paskelbė 2015 metų neapykantos nusikaltimų statistiką

ESBO/ODIHR paskelbė 2015 metų neapykantos nusikaltimų statistiką

748082016 m. lapkričio mėn. 16 d. Varšuvoje tarptautinės tolerancijos dienos progos paminėjimui Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras (ODIHR) paskelbė 2015 metų neapykantos nusikaltimų statistiką savo tinklalapyje.

2015 metų neapykantos nusikaltimų statistika apima oficialias 41 valstybių narių, trijų tarptautinių organizacijų ir 113 pilietinės visuomenės grupių pateiktus duomenis. „Viena tendecija Iš 2015 neapykatos nusikaltimų statistikos išryškėja besitesianti tendencija nepakankamas duomenų surinkimas. Pagrindinės nepakankamų duomenų surinkimo sritys yra neapykantos nusikaltimai motyvuoti priešiškumu prieš romų ir sinti mažumas bei prieš asmenis turinčius negalią“ sakė ODIHR Tolerancijos ir nediskriminacijos departamento direktorius Cristina Finch. „Mes ir toliau skatiname valstybes nares glaudžiai ir aktyviai bendradarbiauti su pilietine visuomene, kad susisiekti su visomis nusikaltimų aukomis ir bendruomenėmis.”

Neapykantos nusikaltimų statistika yra suskirstyta šešiais pagrindais: 1) rasizmo ir ksenofobijos, 2) priešiškumo prieš romų ir sinti mažumas, 3) antisemitizmo, 4) priešiškumo prieš musulmonus, 5) priešiškumo prieš krikščionis ir kitų religijų narius, 6) priešiškumo prieš kitas grupes (į šia grupę įeina: priešiškumas prieš LGBT asmenis ir priešiškumas prieš negalią turinčius asmenis bei kitas asmenų grupes).

Lietuva reguliariai teikia statistinius duomenis dėl neapykantos nusikaltimų ODIHR. Lietuvoje duomenis surenka Policijos departamentas prie VRM ir Generalinė prokuratūra. Pažymėtina, kad duomenys nėra viešai prienami. Lietuvos valstybinės institucijos, Nacionalinė LGBT Teisių Organizacija (Lietuvos gėjų lyga – LGL) ir Europos Žmogaus teisių fondas (EFHR) pateikė neapykantos nusikaltimus tik dviems aukščiau minėtais pagrindais, tai yra rasizmo ir ksenofobijos bei dėl priešiškumo prieš LGBT asmenis.

2015 metų duomenimis Lietuvoje buvo užregistruota 24 neapykantos nusikaltimų, iš kurių dėl penkių nusikaltimų asmenys buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn (pradėtas policijoje ikiteisminis tyrimas) ir keturių nusikaltimų asmenys nubausti. Daugiausia neapykantos nusikaltimų buvo įvykdyta dėl rasizmo ir ksenofobijos ir dauguma nusikaltimų yra kurstymo smurtauti. Registruoti du fizinio smurto atvejai prieš azerbaidžaniečius ir armėnus, bei keturi incidentai dėl grafičio priešinių nukreiptų prieš rusų ir lenkų tautybės asmenis. Palyginus valstybės teikiamus duomenis ir pilietinės visuomenės grupių teikiamus duomenis, valstybinės institucijos užregistravo daugiau neapykantos nusikalstamų veikų atvejų.

ODIHR pastebėjo, kad Lietuva dėl neapykatos nusikaltimų neteikia viešų patikimų duomenų ir statistikos. Taip pat, Jungtinių Tautų komitetas dėl Rasinės diskriminacijos panaikinimo (CERD) savo baigiamuosiuose pastebėjimuose dėl reguliarių Lietuvos teiktų ataskaitų pasiūlė, jog būtų pagerinti duomenų rinkimo apie praneštus, tiriamus ir nubaustus neapykantos nusikaltimus. Taip pat, jog būtų imtąsi priemonių susisiekti su asmenų grupėmis, kurios yra rizikoje būti neapykantos nusikaltimų aukomis. Komitetas pabrėžia efektyvaus tyrimo ir patraukimo atsakomybėn svarbą kovojant su neapykantos nusikaltimais.

Pažymėtina, kad 2015 metais Lietuva priėmė Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimus, kurie apima didesnes bausmes už neapykantos nusikaltimus. Kodekso pataisos įsigalioja nuo 2017 metų.

Įdomioji statistika:

Daugiausia registruotų policijoje neapykantos yra Jungtinėje Karalystėje (Anglija ir Velsas) – 62‘518 vnt., iš jų pradėti tyrimai dėl traukimo atsakomybėn pradėti – 21300 vnt. , nubausta – 13103 vnt. (ODIHR pastebėjo, kad Jungtinė Karalystė atitiko daugumą ESBO įsipareigojimų dėl neapykantos nusikaltimų duomenų rinkimo ir ataskaitų teikimo).

Pažymėtina, kad ne vien Lietuva, bet ir kitos valstybės pateikia nepilnas reguliarias ataskaitas apie neapykantos nusikaltimus, pvz. Švedija neteikia duomenų apie nuteistų už neapykantos nusikaltimus asmenų skaičiaus.

ODIHR pateiktų neapykantos nusikaltimų duomenis galima rasti: http://hatecrime.osce.org.

EFHR

 

 

Susijęs įrašas

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dar kartą pasisakė apie tautinių mažumų mokyklas. Buvo pristatyti pasiūlymai. Savivaldybių…
Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…