• 2016/06/22

Naujas laimėjimas. Teismai vieningi – „w” turi teisę egzistuoti

Naujas laimėjimas. Teismai vieningi – „w” turi teisę egzistuoti

023174682Vilniaus miesto apylinkės teismas birželio 22 d. priėmė nutartį, kuria įpareigojo Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyrių (CMS) pakeisti mažametės Rozalios Zofios Vardyn pavardę į originalią „Wardyn” ir išduoti naują gimimo liudijimą. Tai jau antroji Wardyn šeimos laimėta byla. Š. m. balandžio 12 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas įpareigojo įrašyti „w” į pirmojo Wardyn vaiko gimimo liudijimą. Daugiau informacijos apie sūnaus bylą čia.

Teismas šia nutartimi pripažino, kad „esamas teisinis reguliavimas nėra pakankamas asmenų šiuo kontekstu išreikštiems socialiniams poreikiams patenkinti ir teisėms užtikrinti. Situacijos svarbą rodo ir akivaizdi įstatymo leidėjo valia ir ketinimai koreguoti esamą teisinį reglamentavimą.

Teismas atsižvelgė į pareiškėjų argumentus ir teismų praktiką, nurodydamas, kad „skirtingas abiejų vaikų pavardės rašymas sukelia tiek pareiškėjams, tiek jų vaikams tam tikrų nepatogumų ir gali sukelti dar didesnių nepatogumų ateityje jiems augant ir socializuojantis. Manytina, kad pareiškėjų dukros pavardės rašymas su “W” yra reikšmingas ir Rozalios Zofios kilmei”.  Priimdamas nutartį teismas atsižvelgė taip pat ir į tai, kad Gyventojų registrų tarnybos duomenimis, Lietuvoje yra registruoti asmenys, kurių varde ar pavardėje naudojamas lotyniškas rašmuo „W“, o Valstybinė lietuvių kalbos komisijos nuomone, galimos išimtys – su užsieniečiais santuoką sudarančių ir jų pavardes paimančių Lietuvos Respublikos piliečių, taip pat tokių sutuoktinių vaikų pavardės gali būti įrašomos lotyniškais rašmenimis, dokumento šaltiniu laikant užsieniečio asmens dokumentą.

VšĮ “Europos žmogaus teisių fondas” (EFHR) sulaukia vis daugiau pagalbos prašymų padėti situacijoje, kai pavardė priverstinai yra pakeičiama ir užrašoma nesiremiant dokumento šaltiniu. Šiuo metu dalis EFHR klientų jau laukia sprendimų teismuose. Pažymėtina, kad jau yra keturios bylos, kuriose teismas įpareigojo Civilinės metrikacijos skyrių įrašyti originalią pavardės formą santuoką sudariusioms su užsieniečiais lietuvėms ar jų vaikams.

Advokato padėjėja Evelina Baliko, atstovaujanti šeimas, kovojančias dėl originalios asmenvardžių rašybos teismuose, pažymi, kad teismai priimdami sprendimus nuodugniai pradėjo taikyti tiek Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išaiškinimus, tiek tarptautines konvencijas.

Atkreiptinas dėmesys, kad Seimas iki šiol neapsisprendžia dėl teisinio reglamentavimo. Nors į Seimo pavasario sesijos darbotvarkę įtraukti įstatymo projektai dėl asmenvardžių rašybos turėjo būti svarstomi gegužės mėnesį, tačiau iki šiol Lietuvos piliečių problemos yra sprendžiamos išimtinai teisminiu keliu.

EFHR

Susijęs įrašas

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Neaiški ir nerimą kelianti tautinių mažumų mokyklų ateitis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dar kartą pasisakė apie tautinių mažumų mokyklas. Buvo pristatyti pasiūlymai. Savivaldybių…
Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Ar neapykantos kalbai Lietuvoje uždegama žalia šviesa?

Internetui tapus ne tik kasdieniu informacijos, darbo ir pramogų įrankiu, neapykantos kalba taip pat rado savo…
EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

EFHR pareiškimas dėl siūlymų atsisakyti rusų tautinės mažumos mokyklų

VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ (EFHR) griežtai smerkia siūlymus atsisakyti rusų tautinės mažumos švietimo įstaigų Diskusijos…